Apa nu te curăță de păcate

 

Au prins doi iepuri dintr-o lovitură: s-au călit în ape înghețate și și-au spălat păcatele.

An de an, la 19 ianuarie, Biserica Ortodoxă sărbătorește Botezul Domnului Isus în apa Iordanului. Cu această ocazie, preoții sfințesc apele, iar enoriașii dau buzna unul peste altul cu speranța să le ajungă și lor puțină ”apă sfântă pentru sănătate, ocrotire și curățire de păcate”, zic ei.

Marele paradox, însă, este că, având această ”apă sfântă” în casele lor, ei continuă să ducă același mod de viață pe care l-au avut până la atunci.

Cum rămâne totuși cu păcatul?

În Sfânta Scriptură în Vechiul Testament, Dumnezeu ne-a lăsat un set de legi cu privire la curățirea păcatelor, doar că acestea nu erau spălate cu apă, ci cu sânge, căci ”după Lege, aproape totul este curățit cu sânge și fără vărsare de sânge nu este iertare de păcate.” (Evrei 9:22) Israel, poporul lui Dumnezeu care a primit Legea, a primit și porunci cu privire la ispășirea păcatelor lor. Atunci când poporul păcătuia, ei trebuiau să aducă miei, țapi și porumbei ca jertfă de ispășire pentru păcatul lor. Preotul lua sângele animalelor junghiate și-l aducea în cortul întâlnirii, urmând un șir de ritualuri care țineau de Lege, iar o dată pe an, marele preot intra în Sfânta Sfintelor și făcea ispășire prin sânge pentru sine și pentru păcatele din neștiință ale poporului. Însă, ”aducerea aminte a păcatelor este înnoită an de an tocmai prin aceste jertfe, căci este cu neputință ca sângele taurilor și al țapilor să șteargă păcatele.” (Evrei 10:3-4)

Aceste lucruri erau o umbră a lucrurilor viitoare și arătau spre Domnul Isus, ”Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii.” (Ioan 1:29) ”Dar Domnul Isus nu Se aduce jertfă pe Sine Însuși de mai multe ori, ci S-a arătat o singură dată ca să șteargă păcatul prin jerfa Sa.” (Evrei 9:26, 28) Totuși, sângele vărsat nu este suficient pentru ca noi să primim mântuirea. Dumnezeu ne spune că ”iertarea se capătă prin credință, iar mântuirea este un dar.” (Efeseni 2:8) 

Denaturarea botezului Domnului Isus

Folosind apa ca mijloc de curățire a păcatelor, oamenii denaturează botezul Domnului Isus. El a fost botezat de către Ioan Botezătorul la vârsta de treizeci de ani și pecetluit cu Duhul Sfânt pentru lucrarea pe care avea s-o facă. Printre acei care veneau să fie botezați erau și fariseii, un grup de oameni religioși, care au venit să-și spele păcatele în apa Iordanului. Însă, Ioan Botezătorul îi numește ”pui de năpârci, care doreau să fugă de mânia viitoare”. (Matei 3:7)

Conceptul biblic despre botez este ”mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu, prin învierea lui Isus Hristos și nu o curățire de întinăciunile trupești.” (1 Petru 3:21)

Câți dintre acei care au sărit în apă la 19 ianuarie au avut un cuget curat față de Dumnezeu? Câți dintre ei au conștientizat ceea ce au făcut și câți au acționat în spiritul turmei? Fie ca Dumnezeu să binecuvânteze poporul nostru cu rațiune și discernământ!