Anul Înnoirii Spirituale 2015

Uniunea Bisericilor Creștine Evanghelice Baptiste din Moldova a declarat anul 2015 drept an al Înnoirii Spirituale. Ce acțiuni planifică să întreprindă Uniunea pentru a contribui la renașterea spirituală a bisericilor din componența sa, dar și ce oportunități de echipare spirituală sunt puse astăzi la dispoziția creștinilor din Republica Moldova discutăm cu invitații acestei ediții ai emisiunii Actual.