“Am văzut cu ochii mei”,”am auzit cu urechile mele”: CORECT sau greșit?

Auzim deseori exprimări de genul:

  •  Am văzut cu ochii mei incidentul dintre cele două colege la serviciu.
  • Am auzit cu urechile mele știrea de azi.
  • A luat paharul în mîna lui.
  • Mi-a scris scrisoarea cu mîna lui proprie. 
  • El s-a sinucis pe sine(am auzit și varianta: s-a sinucis pe sine însuși).

Acestea sunt construcţii pleonastice(duble chiar), adică enunţuri în care se utilizează două sau mai multe cuvinte care au acelaşi sens, prin urmare, unul dintre ele repetă informaţia adusă de celălalt, care nu este necesară. Uneori vorbitorul își scuză exprimarea, afirmînd că a dorit intenționat  să accentueze o idee, un adevăr. Alteori, aceste tipuri de pleonasme au intrat în limbajul curent  și nu mai șochează vorbitorul.

 De exemplu, în primul enunț, verbul a vedea înseamnă a percepe cu ajutorul văzului, în al doilea-cu ajutorul auzului, or, nu poți vedea  având ochii altuia, nu poți auzi cu urechile altuia.  În cazurile date nu este nevoie să adăugăm pronumele personale, căci enunțul are sens și fără utilizarea acestuia. Verbul a se sinucide din ultimul enunț este verb reflexiv, adică își extinde acțiunea doar asupra persoanei care o face și înseamnă a-și lua singur viața, a se omorî.

Corect este să spunem așa:

  • Am văzut incidentul dintre cele două colege de serviciu.
  • Am auzit știrea de azi.
  • A luat paharul în mînă.
  • Mi-a scris scrisoarea cu mîna lui.
  • S-a sinucis.

Să vorbim corect!