După ce principii să ne ghidăm la alegerea șefului clasei?

alegerea șefului clasei

După întoarcerea din vacanţă, când au mers copiii noştri la şcoală, într-o zi s-au întors acasă şi ne-au povestit cum s-a petrecut alegerea șefului clasei. Cu prilejul acesta i-am sfătuit cum să procedeze altă dată într-o astfel de situaţie şi am găsit folositor să public aceste sfaturi care pot fi folositoare şi se aplică aproape oricând se alege conducătorul.

1. Nu propune candidatura propriei persoane

Aceasta arată lipsă de modestie, dar şi o dorinţă de a domina pe alţii şi nu de ai conduce cu înţelepciune spre realizarea unui scop. Şi apoi, dacă şi va fi cazul să fii ales, vei avea de condus nu doar propria persoană, dar întreg colectivul de oameni care alege. De aceea, nu propune nici odată candidatura propriei persoane.

2.Pentru alegerea șefului clasei propune candidatura persoanei vrednice de această poziţie

Gândeşte-te cine va putea face faţă provocărilor care stau în faţa acelui colectiv de oameni, cine va putea conduce oamenii, cine va găsi soluţii şi pe cine oamenii vor dori să-l urmeze în deciziile lui pentru că le vor găsi a fi înţelepte. Propune candidatura acelui om şi nu a celor care poate îţi sunt prieteni, sau ţi-a făcut vre-un servici, sau poate sunteţi rude, etc. Iată ce a învăţat Isus pe ucenicii lui în cazul care îl voi cita în continuare:

Atunci mama fiilor lui Zebedei s-a apropiat de Isus împreună cu fii ei, şi I s-a închinat, vrând să-I facă o cerere. El a întrebat-o: “Ce vrei?” “Porunceşte”, I-a zis ea, “ca, în Împărăţia Ta aceşti doi fii ai mei să şadă unul la dreapta şi altul la stânga Ta.” Drept răspuns Isus a zis: “Nu ştiţi ce cereţi. Puteţi voi să beţi paharul pe care am să-l beau Eu, şi să fiţi botezaţi cu botezul cu care am să fiu botezat Eu?” “Putem”, I-au zis ei. Şi El le-a răspuns: “Este adevărat că veţi bea paharul Meu, şi veţi fi botezaţi cu botezul cu care am să fiu botezat Eu; dar a şedea la dreapta şi la stânga Mea, nu atârnă de MIne s-o dau, ci este păstrată pentru aceia pentru care a fost pregătită de Tatăl Meu.” Cei zece, când au auzit, s-au mâniat pe cei doi fraţi. Isus i-a chemat şi le-a zis: “Ştiţi că domnitorii Neamurilor domnesc peste ele, şi mai marii lor le poruncesc cu stăpânire. Între voi să nu fie aşa. Ci oricare va vrea să fie mare între voi să fie slujitorul vostru; şi oricare va vrea să fie cel dintâi între voi, să vă fie rob. Pentru că nici Fiul omului n-a venit să I se slujească, ci El să slujească şi să-Şi dea viaţa ca răscumpărare pentru mulţi.” (Evanghelia după Matei 20:20-28)

3. Nu accepta să fie propusă candidatura ta dacă nu eşti sigur că ai susţinerea a cel puţin 50% din alegători

Dacă ai calităţi de conducător, fără îndoială că la alegerea șefului clasei va fi propusă şi candidatura ta. Dacă nu ai siguranţa că te doresc în această poziţie mai mult de 50% din alegători, nu da un răspuns pozitiv, pentru că aceasta doar va genera conflicte şi vei atrage asupra ta suspiciuni şi vorbe de care sunt sigur că nu vrei să auzi. Şi încă ceva, dacă nu ai susţinerea a mai mult de 50% din alegători, orice iniţiativă nu vei avea va fi împiedicată.

4. Nu accepta să fii ales conducător dacă nu ai un plan de acţiune pentru binele oamenilor.

Am auzit odată la radio o definiţie interesantă a cuvântului politician şi anume “un om care poate face promisiuni aşa ca să fie crezut şi apoi, tot aşa poate da explicaţii de ce nu şi-a ţinut nici una din promisiuni şi tot să fie crezut”. Tu nu fi unul din aceşti oameni şi nu fă promisiuni goale şi nu accepta să fii conducător doar pentru poziţie, fără să ai un plan specific de acţiune, fără să ştii concret ce doreşti să faci pentru binele oamenilor şi cum vei face aceasta.

5. Nu accepta să fii ales conducător dacă nu ai o echipă care să te ajute şi să te susţină

Oricât de mare va fi planul conducătorului, dacă nu are cine să-l ajute, dacă nu are o echipă de oameni pregătiţi şi care îi vor acorda tot sprijinul şi ajutorul, nu va putea realiza nimic. De aceea, dacă nu ai o astfel de echipă, nu accepta poziţia de conducere ci lasă-o pentru acel care are această echipă şi care poate face mai mult.

Dumnezeu să ne binecuvinteze cu conducători care doresc cu adevărat binele oamenilor şi care aduc bucurie în orice colectiv unde conduc.