Alege cursa cea bună

Viața este o alergare. De dimineață până seara târziu, zi de zi, fiecare dintre noi alergăm după ceva. Trăim într-o lume în care toți aleargă, dar câți sunt antrenați în competiția cea bună? Sunt oameni care aleargă pentru lucruri materiale. Alții aleargă pentru plăcere și păcat. O altă categorie de oameni aleargă de dimineață și până seara târziu pentru un potop de desfrâu. Într-o zi fiecare dintre noi va răspunde pentru cursa în care am fost implicați în timpul vieții. Dumnezeu a stabilit pentru fiecare dintre noi un anumit număr de ani în care ne este dat să alergăm. Diferiți oameni aleargă diferit. Unii cred că pot obține ceva alergând ușor sau fără a face un elementar efort, pe când altă categorie de oameni depun un efort considerabil în alergarea lor pentru a obține lucrurile dorite. Biblia de 2000 de ani ne avertizează că toți aleargă dar doar unul va primi premiul. Prin urmare acest îndemn este valabil și astăzi să alergăm sau să trăim având un scop bine definit.

“Nu ştiţi că cei ce aleargă în locul de alergare toţi aleargă, dar numai unul capătă premiul? Alergaţi dar în aşa fel ca să căpătaţi premiul! Toţi cei ce se luptă la jocurile de obşte se supun la tot felul de înfrânări. Şi ei fac lucrul acesta ca să capete o cunună care se poate veşteji: noi să facem lucrul acesta pentru o cunună care nu se poate veşteji. Eu, deci, alerg, dar nu ca şi cum n-aş şti încotro alerg.”

Sunt cuvintele Apostolului Pavel scrise bisericii din Corint, oraș unde sportul era ridicat la nivel de artă și dorea mult ca credincioșii să vadă această imagine a sportivului care aleargă pentru un premiu. Vedem cum Pavel descrie trăirile și emoția pe care fiecare atlet o are atunci când, epuizat, trece linia de sosire, după o cursă istovitoare în care și-a consumat fiecare strop de energie în speranța obținerii celei mai bune poziții din competiție, iar mai apoi așteaptă fericit și cu înfrigurare medalia recunoașterii meritelor sale! Privind la această imagine a sacrificiului de sine care aduce victoria, remarc din păcate discrepanța mare dintre mentalitatea unui campion așa cum și Sfânta Scriptură vrea ca fiecare creștin să o aibă și atitudinea delăsătoare, adeseori fară un scop, a unui creștinism postmodern și lipsit de motivație pe care îl trăiesc unii în zilele noastre.

Ca alergarea noastră prin viață să aibă sens și să fie plăcută Domnului trebuie să avem un scop în viață. Mă uit în jur și văd cum majoritatea oamenilor nu au nici un scop bine definit și în loc ei să dicteze direcția în care aleargă, ei să-și traseze cursul rutei, de cele mai multe ori, se lasă conduși de chipul acestui veac care le dictează direcția în care trebuie să alerge. Trebuie fiecare dintre noi să înțelegem că atunci când vom încheia cursa vieții vom fi răsplătiți. Însă răsplata va fi personală și diferită. Biblia spune că fiecare va primi exact după cum a trăit. De aceea să nu ne înșelăm în alergarea noastră aici pe pământ crezând că oricum toți vom avea aceeași răsplată.

Scumpule cititor, vreau să te îndemn în această zi să alergi cursa cea bună, pentru că doar cei care aleargă la ea vor primi cununa vieții atunci când vor sta în fața lui Dumnezeu. Apoi orice cursă presupune și niște reguli, prin urmare rânduielile sau regulile cursei. Sunt oameni care încep bine, dar au fost descalificați pentru că nu au respectat regulile sau legea lui Dumnezeu. Nu fi unul din ei. Regulile concursului sunt bine și clar stipulate în Cuvântul lui Dumnezeu și trăind după ele vei avea o viața împlinită aici pe pământ și cel mai important acolo în veșnicii.

Și nu uita că fiecare dintre noi suntem chemați să alergăm până la capăt. Nu îți va fi de nici un folos dacă vei începe cursa, dar te vei opri la mijloc de drum. Pentru că premiul chemării cerești îl primesc doar cei care termină cursa. Nu uita că cei din urmă pot fi cei dintâi. Este adevărat, trăim vremuri când mulți creștini dau înapoi. La încheiere vreau să îți las îndemnul pe care autorul scrisorii pentru creștinii evrei l-a lăsat pe paginile Bibliei și care spune așa “noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi ca să piardă, ci din acei care au credință pentru mântuirea sufletului.”

Alege cursa cea bună și nu da înapoi!