Este bine să te rogi la Dumnezeu zicând „Tăticul nostru”?

Întrebare:

Spune, te rog, este bine când ne rugam sa zicem “Tăticul nostru” sau când ne rugam sa zicem “Tatăl nostru” așa cum ne învaţă Sfânta Scriptura?

Rugăciunea “Tatăl nostru” este un model lăsat de Domnul Isus ucenicilor care au cerut să-i înveţe cum să se roage. În acelaşi timp, Sfânta Scriptură ne învaţă să aducem înaintea lui Dumnezeu toate cererile noastre:

Nu vă îngrijoraţi de nimic; ci, în orice lucru, aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri. Şi pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile şi gândurile în Hristos Isus. (Filipeni 4:6-7)

Iar într-un alt loc, Apostolul spune:

Căci toţi cei ce sunt călăuziţi de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Şi voi n-aţi primit un duh de robie, ca să mai aveţi frică; ci aţi primit un duh de înfiere care ne face să strigăm: „Ava!, adică: Tată!” (Romani 8:14-15)

Cel mai important lucru este că noi, creştinii, am primit un duh de înfiere  care ne-a adus într-o relaţie foarte apropiată cu Dumnezeu şi ne face să strigăm “Tată”. Şi dacă unii creştini Îl numesc pe Dumnezeu “Tătic”, cred eu că, nu este decât încă o exprimare a relaţiei lor personale cu El. Slăvit să fie Dumnezeu care prin Isus Hristos ne-a făcut fii şi fiice şi ne-a dat dreptul să-I zicem “Tată”.