Acum trebuie să mor și nu sunt pregătit

Simplul gând cu privire la moarte ne face să medităm și ne trezeşte frică în inimi. Prezenţa acestui gând apare în spitale sau pe patul de suferinţă. Dacă vedem sânge sau un mort, apare imediat teama și ideea cât de trecători suntem pe acest pământ. Într-adevăr, pentru om, moartea este „împăratul spaimelor“ (Iov 18:14) şi, acolo unde apare, lasă urme tragice. Moartea schimbă bucuria în durere, fericirea în lacrimi. Deşi omul ştie ce este după moarte, caută să se eschiveze, ca şi cum n-ar şti nimic despre ea. Din partea lui Dumnezeu a fost dat răspunsul cu privire la moarte şi nimeni nu-l poate ocoli.

Ce este moartea? Moartea nu este numai sfârşitul traiului pe pământ. Nu este numai încheierea tuturor lucrurilor şi nici pierderea omului în nimic. Moartea nu este nici un început al unei vieţi noi, necunoscute. Dacă moartea ar fi doar sfârşitul vieţii acesteia biologice, atât de scurte, de pe pământ, atunci de ce frica de ea? Nu! Moartea este mai mult decât sfârşitul unei vieţi scurte şi pline de trudă.

De multe ori oamenii nu se gîndesc că vreodată va veni la ei moartea. Nu se gândesc la faptul că cîndva viața lor se va opri și atunci ce vor face? Acest lucru s-a întîmplat și în viața lui Cezar Borgia, aflat pe patul de moarte el a strigat disperat : ”Cît am trăit, m-am îngrijit de toate, în afară de moarte; acum mi-a sosit ceasul și nu sunt pregătit.” 
Nu s-a pregatit să moară! De ce? Pentru că Cezar Borgia nu a chemat Numele Domnului. El a refuzat să credă și să asculte Cuvîntul lui Dumnezeu care spune: ”Oricine va chema Numele Domnului va fi mîntuit” Romani 10:13.
Oamenii se străduiesc să-și facă viața mai frumoasă și lungă, dar nu poat face nimic cînd este vorba de moarte. Numai Iehova-Iire se poate îngriji să-l aducă pe om de la moarte la viață. De ce? Pentru că numai Dumnezeu Iehova are viață în Sine Însuși, este viu și în vecii vecilor și S-a îngrijit ca păcătoșii să poată avea viață. El a făcut acesta trimițindu-L pe Mielul lui Dumezeu ca să ridice păcatul lumii (Ioan 1:29).

Niciodată nu știi cînd va veni moartea și în cazul că nu ești pregătit ce se va întimpla cu tine, unde mergi? Biblia menționează două locuri după moarte: locul de chin și locul de odihnă. În locul de chin merg acei care nu au ascultat de Cuvântul lui Dumnezeu și au ales o viață plină de desfrînare. Locul de odihnă este așteptat de acei oameni care au urmat pe Dumnezeu și au ascultat de Cuvîntul Său.

Trebuie să alegi viața cu Dumnezeu și atunci vei fi pregătit pentru moarte. Cînd va veni ceasul morții tale nu vei avea frică, avînd siguranța că te vei întîlni cu Dumnezeu. Alege să urmezi sfaturile Sale și doar așa Îl vei întîlni acolo sus.