A fost Apostolul Petru primul papă?

A pretins Apostolul Petru la poziția de papă?

Întrebare:

În Biserica Romano-Catolică se crede că “primul Papă a fost Sf. Petru”. Există perioade în istorie când nu a existat nici un Papă? A pretins Apostolul Petru la poziția de papă?

Nu există nici un temei istoric pentru a crede că Sf. Petru a fost primul papă. Papa înseamnă părinte sau tată spiritual al tuturor celorlalți preoți și nu a pretins Apostolul Petru niciodată la această poziție. După învierea și înălțarea Domnului Isus Hristos, Petru a slujit sfinților de pretutindeni și a avut un foarte important rol în biserica primară. Chiar a fost numit stâlp al bisericii. Totuși, Apostolul Petru, în prima lui Epistolă, a scris astfel când s-a adresat celorlalță păstori și prezbiteri:

Sfătuiesc pe prezbiterii dintre voi, eu, care sunt un prezbiter ca şi ei, un martor al patimilor lui Hristos şi părtaş al slavei care va fi descoperită: păstoriţi turma lui Dumnezeu care este sub paza voastră, nu de silă, ci de bunăvoie, după voia lui Dumnezeu; nu pentru un câştig mârşav, ci cu lepădare de sine. (1 Petru 5:1-2)

Cum vedeți, Apostolul Petru nu s-a pus într-o poziție superioară celorlalți prezbiteri, ci a spus că  este și el un prezbiter ca și ei. Dorința de a deține controlul absolut în Biserica lui Hristos s-a manifestat nu doar în Vest, ci și în partea Estică a Imperiului Roman, în Bizanț. Aici se numea patriarh. Titlul de “patriarh” a fost schimbat în partea vestică cu cel de “papă” în secolul VI după Hristos. Episcopul Romei Inocentiu I a stabilit regula prin care bisericile din vest nu puteau să ia nici o hotărâre fără cunoașterea și aprobarea episcopului Romei. Zosima, următorul episcop al Romei, a mers și mai departe și a spus că nimeni nu poate pune la îndoială hotărârile bisericii din Roma. Leo I, fiind episcop al Romei timp de 21 de ani cu începere din 440, era un om dotat și a întărit puterea Romei asupra tuturor bisericilor din vest. Deci, cum vedeți bine, în primii aproape 400 de ani de istorie a Bisericii papalitatea nu a existat. Să ne grăbim să credem în Domnul Isus din toată inima, intrând în Noul Legământ cu El, ca să fim mântuiți:

Căci este un singur Dumnezeu şi este un singur mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: Omul Isus Hristos, care S-a dat pe Sine însuşi ca preţ de răscumpărare pentru toţi; faptul acesta trebuia adeverit la vremea cuvenită, (1 Timotei 2:5-6)

Așa să ne ajute Dumnezeu.