A cunoaște, a iubi

Trebuie să ne oprim din studierea Scripturilor ca nu cumva să ne îngâmfăm, pentru că ”cunoștința îngâmfă, pe când dragostea zidește”?
Se exclud dragostea și cunoștința reciproc?
Nicidecum.
Dragostea și cunoștința totdeauna merg împreună și dragostea totdeauna va îndemna la o creștere în cunoaștere.