Cinci motive pentru care nu cred în teoria evoluţionistă

Întrebare:

Domnule preot Filat, îmi puteți da 5 motive pentru care nu credeți in evoluționism?

Da, bineînţeles. Ca să nu mergem prea departe, să ne oprim doar la întrebarea originii universului.

1. Evoluţionismul este lipsit de raţiune

Materialiştii îi învinuiesc pe creştini că este lipsită de raţiune credinţa lor, dar credinţa evoluţionistă (care este o religie şi aceasta) este şi mai iraţională. Iată un citat dintr-o carte care pentru copii:

“În zilele noastre, astronomii cred că au găsit răspunsul prin teoria Big Bangului. Potrivit acestei teorii, Universul s-a format pornind dintr-un singur punct, dintr-o uriaşă explozie iniţială. Dacă universul se extinde, după cum par să o demonstreze descoperirile, este suficient să ne întoarcem în timp pentru a trage concluzia că totul a pornit dintr-un singur punct. Ce a determinat însă marea explozie?” (Mari enigme şi mistere, partea I, Necunoscute Nedescifrate, Editura PRUT, 2008, pagina 2)

Mari enigme şi mistere

2. Evoluţionismul nu este demonstrat

Vezi şi aici autorii spun “astronomii cred că au găsit răspunsul prin teoria Big Bangului”. Ei cred, ei nu ştiu şi nu au demonstrat prin experimente pentru că aceasta este imposibil de demonstrat. Nimeni din ei nu a fost prezent la crearea universului şi nu dispun de nici un fel de dovezi. Ei “cred” o teorie inventată de ei şi care este peste măsură de fantastică şi deocheată. Creştinii  cred în adevărul Sfintelor Scripturi pentru că:

Prin credinţă pricepem că lumea a fost făcută prin Cuvântul lui Dumnezeu, aşa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd. (Evrei 11:3)

3. Evoluţionismul este contrar legilor fizicii

Creştinii cred că toate lucrurile au fost făcute de Dumnezeu din lucruri care nu se văd, prin Cuvântul Lui. Pe de altă parte, evoluţioniştii se contrazic singuri când cred în teoria Bing-Bangului pentru că legile fizicii spun că nimic nu apare din nimic şi nu dispare fără urme.

4.  Cum a apărut materia, timpul şi spaţiul?

Evoluţioniştii (ateii) spun că materia a apărut din acel punct care a apoi, s-a extins în urma Big-Bangului. Dar dacă nimic nu apare din nimic, de unde provine acel punct?

5. În câte zile a fost creat universul?

Biblia spune că Dumnezeu a creat lumea şi tot ce este în ea în 6 zile şi în ziua a şaptea s-a odihnit. Ateii fac glume şi se uimesc cum pot crede creştinii că un univers atât de mare a fost creat în doar 6 zile. Acum, atenţie! Ascultaţi ce cred ei şi îi învaţă pe copiii lor (şi când nu veghem şi pe copiii noştri îi învaţă tot aşa). Voi cita din aceeaşi carte menţionată mai sus şi scrie la pagina următoare, adică la pagina 3:

Înainte de această explozie (Big-Bang) nu exista nimic: nici materie, nici spaţiu, nici timp. Acum 15 miliarde de ani, întreaga materie, timpul şi spaţiul erau concentrate într-un singur punct la o temperatură extrem de ridicată. Teribila explozie a provocat expansiunea materiei care era concentrată şi, pe măsură ce se extindea, temperatura a coborât, creând particulele elementare, cum ar fi neutronii, electronii şi protonii. În momentul în are temperatura a coborât suficient de mult, aceste particule elementare s-au combinat, dând naştere atomilor; întâi au apărut atomii de hidrogen şi heliu şi mai târziu, toate celelalte elemente care compun tabelul periodic. Potrivit astronomilor, astfel s-au petrecut lucrurile în primele trei-patru minute ale Universului. ” (Mari enigme şi mistere, partea I, Necunoscute Nedescifrate, Editura PRUT, 2008, pagina 3)

Vezi? Le vine ateilor greu să creadă că Dumnezeu a creat lumea în 6 zile dar cu aşa uşurinţă cred povestea că dintr-un punct a apărut universul în 3-4 minute. Nu ţi se pare stranie această religie a ateismului şi teoria ei evoluţionistă? Iată de ce spune Biblia că:

Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu şi împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care înăbuşă adevărul în nelegiuirea lor. Fiindcă ce se poate cunoaşte despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. În adevăr, însuşirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veşnică şi dumnezeirea Lui se văd lămurit, de la facerea lumii, când te uiţi cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Aşa că nu se pot dezvinovăţi; fiindcă, măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mulţumit; ci s-au dedat la gândiri deşarte, şi inima lor fără pricepere s-a întunecat. S-au fălit că sunt înţelepţi, şi au înnebunit; şi au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări, dobitoace cu patru picioare şi târâtoare. De aceea, Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăţiei, să urmeze poftele inimilor lor; aşa că îşi necinstesc singuri trupurile; căci au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu şi au slujit şi s-au închinat făpturii în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci! Amin. (Romani 1:18-25)

Şi încă ceva… În agenda mea pentru fiecare zi există câte un gând înţelept exprimat într-o frază şi pentru ziua de azi stă următorul:

Credinţele puternice îi cuceresc pe oamenii puternici şi apoi îi fac şi mai puternici. (Walter Bagehot)

Tu ce alegi să crezi?