13 aprilie 1910 – ziua de naștere a Bisericii Baptiste din Moldova

Din jurnalul personal al pastorului bisericii baptiste Vasile Pavlov aflăm că la 13 aprilie 1910, la Odesa, a botezat 5 persoane dintre care trei au fost de la Chișinău și anume: Anton Lebedenco, Andrei Ivanov și Ivan Tihomirov. Biserica Baptistă din Odesa a plantat și biserica din Bender. Când Pavlov a vizitat în luna aprilie 1910 în adunare erau doar 8 membri de biserică, toate femei, însă la serviciul divin luau parte în jur de 50 de persoane. La data de 16 mai în același an, Vasile Pavlov a venit la Bender unde a botezat 10 persoane printre care din Chișinău au fost următorii: Elena Sobari, Andrei Mereta, Tihon Pavlovichi Hijneakov, Achim Gronovic și Gavril Tolkov care era moldovean. S-au mai botezat și trei persoane din Tiraspol: Simon Bugaev, Iulia Fedchenko și Vasile Cetverikov. În luna iunie a aceluiași an predicatorul de la Odesa Kaldin a mai botezat 4 persoane la Bender. În toamnă, Vasile Pavlov a vizitat biserica din Bender, apoi a venit la Chișinău unde la un serviciu divin de luni seara au participat 50 de oameni. A doua seară a mers la Costiujeni, un sat în apropierea Chișinăului care azi se numește Codru și acolo tot au venit în jur de 50 de persoane să asculte predica.