Câte mii de ani va dura Împărăţia despre care este scris în Apocalipsa 20?

Întrebare:

Este adevărat că în Apocalipsa 20 când se face referinţă la Împărăţia de 1000 de ani se are în vedere mai multe mii de ani şi nu doar o mie?

Presupun că vă interesaţi despre evenimentele apocaliptice şi această întrebare v-a apărut după ce aţi citit versiunea Bibliei în traducerea Bisericii Ortodoxe unde scrie astfel:

Iar ceilalţi morţi nu înviază până ce nu se vor sfârşi miile de ani. Aceasta este învierea cea dintâi. (Apocalipsa 20:5)

Ba mai mult, pe internet a fost atacată traducerea Bibliei făcută de Dumitru Cornilescu şi cu privire la mia de ani scrie astfel:

Mia de ani. În cartea Apocalipsei, capitolul 20, Cornilescu traduce din Biblia engleză, nu din originalul grecesc. În timp ce în original se vorbeşte despre “mii de ani”, Cornilescu traduce “o mie de ani”, aliniindu-se astfel ereziei neoprotestante a “împărăţiei de o mie de ani”. Dacă el ar fi fost, aşa cum încearcă să-l prezinte neoprotestanţii, un erudit în limbile ebraică şi greacă, în mod evident ar fi văzut şi înţeles originalul grecesc! (Interesant faptul că, la linkul indicat mai sus, deşi textul grecesc vorbeşte despre “mii” (“o mie” la plural), traducerea englezească foloseşte tot “o mie”.)

Iată cum este scris în originalul grecesc versetul 5 din capitolul 20 al cărţii Apocalipsa:

οἱ λοιποὶ τῶν νεκρῶν οὐκ ἔζησαν ἄχρι τελεσθῇ τὰ χίλια ἔτη. αὕτη ἡ ἀνάστασις ἡ πρώτη.

În majoritatea traducerilor lumii această frază τὰ χίλια ἔτη a fost tradusă “o mie de ani”. Iată câteva exemple de traduceri ale Bibliei de către Biserica Ortodoxă din alte ţări:

Traducerea Sinodală a Bibliei în limba rusă

Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится тысяча лет. Это–первое воскресение.

Traducerea Bulgară din 1940

Другите мъртви не оживяха докле не се свършиха хилядата години. Това е първото възкресение.

Traducerea Ucraineană

А інші померлі не ожили, аж поки не скінчиться тисяча років. Це перше воскресіння.

Ba mai mult…

Traducerile din Biserica Ortodoxă Română se contrazic

În versiunea Anania (versiune ortodoxă) vesrsetul 2 din Apocalipsa 20 este tradus astfel:

Şi l-a prins pe Balaur, pe şarpele cel vechi, care este diavolul şi Satana, şi l-a legat pe o mie de ani.

Vă reproduc aici paginile din traducerea ortodoxă a Bibliei de la Bucureşti din 1688 ca să vedeţi bine cum a fost tradus în ea cu privire la mia  de ani.

Apocalipsa 20 în Traducerea București de la 1688

Apocalipsa 20 în Traducerea București de la 1688

Iar în ultima traducerea a Bisericii Ortodoxe scrie:

Şi a prins pe balaur, şarpele cel vechi, care este diavolul şi satana, şi l-a legat pe mii de ani, (Apocalipsa 20:2)

Las cititorul să judece singur cât de corecte sunt aceste învinuiri aduse la adresa traducerii realizate de Dumitru Cornilescu şi să se expună pe marginea lor.