Zece (10) avantaje ale studenţilor facultăţii de Misiune prin Limba Engleză

La Institutul de Studii Biblice Inductive, în perioada 3-15 martie, se va desfăşura prima sesiune a Facultăţii de Misiune prin Limba Engleză, care va fi întemeiată în colaborare cu Asociaţia Obştească “Engleza pentru o viaţă nouă”. (English for a New Life). Iată zece avantaje pe care le considerăm cele mai importante pentru viitorii studenţi ai acestei facultăţi:

1. Învăţarea Limbii Engleze

Studiile vor începe sub două forme. Într-un grup vor învăţa timp de doi ani studenţi care deja cunosc limba Engleză, iar în alt grup vor învăţa timp de trei ani studenţii care nu cunosc încă limba Engleză. În primul an vor învăţa temelile limbii Engleze în baza manualului “English for a New Life” şi în anii următori vor învăţa predarea eficientă a limbii după manualele I şi II. Deci, aceasta este o posibilitate pentru cei care doresc să înveţe bine limba Engleză. Într-un an vor fi 3 sesiuni intensive de două săptămâni fiecare.

2. Studiu Biblic Inductiv

Aceasta va fi o altă parte componentă a studiilor şi fiecare student va învăţa la fiecare din cele 6 sau 9 sesiuni câte un curs de studiu biblic inductiv. La prima sesiune se va preda cursul “God, are You there?” alcătuit în baza Evangheliei după Ioan şi care este şi o bună întroducere în metoda de studiere inductivă a Bibliei.

3. Pedagogie practică

Fiecare student va învăţa cum să predea interesant şi eficient atât limba Engleză cât şi Biblia. În timpul sesiunii fiecare student va preda în faţa clasei, apoi profesorul împreună cu colegii vor analiza lecţia predată, tot aşa cum şi studentul va participa la analiza lecţiilor altor studenţi. În felul acesta fiecare va învăţa pedagogie practică.

4. Principii practice de Evanghelizare

Evanghelizare înseamnă împărtăşirea veşti bune despre mântuirea care este în Hristos. Fiecare student va învăţa principii practice din Evanghelia după Ioan în vederea comunicării eficiente a mesajului Evangheliei altor oameni. Manualul de limbă Engleză “English for a New Life” este o unealtă foarte bună şi eficientă în aceasta privinţă, pentru că este alcătuit în baza textului Evangheliei după Ioan.

5. Specialitate pentru viaţă

Prin faptul că va învăţa cum să predea eficient şi intersant Engleza, fiecare student va dobândi o specialitate pentru viaţă. Aceast îi va permite în viitor să predea Engleza în mod invidual, cât şi în grupe mai mari, la şcoli publice sau la şcoli specializate.

6. Echipă puternică

Este mult mai uşor să înveţi şi să fii promovat în viaţă atunci când faci parte dintr-o bună echipă, când ai oameni care pot să te sprijine oricând. Aşa este echipa EFNL şi devenind student la această facultate, vei deveni şi membru al acestei echipe.

7. Ucenicie

Domnul Isus Hristos, înainte de înălţarea Sa la cer ne-a poruncit să mergem în toată lumea şi să facem ucenici pe care să-i învăţăm să păzească tot ce ne-a poruncit El. Predarea Englezei după materialele “English for a New Life” este o posibilitate deosebită de a te încadra într-un proces prin care să faci ucenici ai Domnului Isus.

8. Tabere Creştine

Asociaţia “Engleza pentru o viaţă nouă” împreună cu Institutul de studii Biblice Inductive din Moldova au organizat mulţi ani la rând tabere creştine care au adus un mare rod în facerea de ucenici ai Domnului Isus Hristos şi în zidirea caracterelor integre. La această facultate, fiecare student va învăţa cum să organizeze şi să petreacă astfel de tabere în viitor. Tot aşa, fiecare student va participa la taberele pe care le vom organiza de acum înainte.

9. Slujire în Biserică

Sunt mulţi oameni care spun că doresc să fie mai eficienţi în slujirea bisericii din care fac parte. La această facultate vei învăţa cum să slujeşti mai bine bisericii prin predarea Bibliei şi a limbii Engleze.

10. Experienţă bogată

În toţi aceşti ani, de la fondarea şcolii EFNL, profesorii au acumulat o bogată experienţă în vederea predării limbii Engleze, misiune, ucenicie, etc. Devenind student al acestei facultăţi, vei beneficia de toată această experienţă care va fi predată sistematic.

Pentru informaţii suplimentare despre prima sesiune a Facultăţii de Misiune prin Predarea Limbii Engleze, şi pentru înscriere adresaţi-vă la telefonul 068747766 sau la această adresă de email boicu17@gmail.com