Sunt îngăduite relaţiile sexuale când femeia este în perioada ciclului menstrual?

Întrebare:

Vă rog să-mi răspundeţi în baza Sfintelor Scripturi dacă le este îngăduit creştinilor căsătoriţi, cu acord comun, să întreţină relaţii sexuale când femeia are ciclul menstrual? Nu este aceasta un păcat şi o urâciune înaintea lui Dumnezeu? Vă mulţumesc.

Nicidecum! Nu sunt îngăduite relaţiile sexuale între soţi în perioada ciclului menstrual.

În Sfintele Scripturi, în capitolul 18 al cărţii Leviticul sunt trecute în listă perversiunile sexuale. Printre ele se află şi întreţinerea relaţiilor sexuale în perioada ciclului menstrual şi scrie astfel:

Să nu te apropii de o femeie în timpul necurăţiei ei, când este la soroc, ca să-i descoperi goliciunea. (Leviticul 18:19)

Iar ca să înţelegem cât de grav este acest lucru, este bine să mai citez şi următoarea lege care a fost dată de Dumnezeu poporului Israel:

Dacă un om se culcă cu o femeie care este la sorocul femeilor şi-i descoperă goliciunea, dacă-i descoperă scurgerea, şi ea îşi descoperă scurgerea sângelui ei, amândoi să fie nimiciţi din mijlocul poporului lor. (Leviticul 20:18)

Când mustră poporul pentru apostazia şi imoralitatea în care au căzut şi pentru care au ajuns să fie robi în Babilon, prorocul Ezechiel scrie:

În mijlocul tău se descoperă goliciunea tatălui; în mijlocul tău este silită femeia în timpul necurăţiei ei! (Ezechiel 22:10)

Să luăm aminte la aceste cuvinte şi orice copil al lui Dumnezeu să se ferească de această practică interzisă de Dumnezeu şi care este o urâciune înaintea Lui. Să căutăm şi să urmărim sfinţenia pentru că:

Voia lui Dumnezeu este sfinţirea voastră: să vă feriţi de curvie; fiecare din voi să ştie să-şi stăpânească vasul în sfinţenie şi cinste, nu în aprinderea poftei, ca Neamurile care nu cunosc pe Dumnezeu. (1 Tesaloniceni 4:3-5)