Care este semnificaţia turnului Babel?

Întrebare:

Am recitit istoria turnului Babel și nu înțeleg exact care ar fi semnificația acestuia, dacă exista una? Vă mulțumesc și Doamne ajută!

Mai întâi să privim cu atenţie încă odată la text:

Tot pământul avea o singură limbă şi aceleaşi cuvinte. Pornind ei înspre răsărit, au dat peste o câmpie în ţara Şinear; şi au descălecat acolo. Şi au zis unul către altul: „Haidem! să facem cărămizi şi să le ardem bine în foc.” Şi cărămida le-a ţinut loc de piatră, iar smoala le-a ţinut loc de var. Şi au mai zis: „Haidem! să ne zidim o cetate şi un turn al cărui vârf să atingă cerul şi să ne facem un nume, ca să nu fim împrăştiaţi pe toată faţa pământului!” Domnul S-a coborât să vadă cetatea şi turnul pe care-l zideau fiii oamenilor. Şi Domnul a zis: „Iată, ei sunt un singur popor şi toţi au aceeaşi limbă; şi iată de ce s-au apucat; acum nimic nu i-ar împiedica să facă tot ce şi-au pus în gând. Haidem! să Ne coborâm şi să le încurcăm acolo limba, ca să nu-şi mai înţeleagă vorba unii altora!” Şi Domnul i-a împrăştiat de acolo pe toată faţa pământului; aşa că au încetat să zidească cetatea. De aceea cetatea a fost numită Babel, căci acolo a încurcat Domnul limba întregului pământ, şi de acolo i-a împrăştiat Domnul pe toată faţa pământului. (Geneza 11:1-9)

Primul lucru care trebuie menţionat este că în acest pasaj nu este folosită o vorbire figurativă şi lucrurile trebuie luate în sensul lor direct, adică, oamenii au construit un turn real.

Cred că mai degrabă vă referiţi la motivaţia oamenilor în zidirea acelui turn şi răspunsul îl găsim în versetul 4. Oamenii au construit acest zid ca să-şi facă un nume şi ca să nu fie împrăştiaţi pe toată faţa pământului, lucru care era total contrar poruncii lui Dumnezeu date imediat după potop când le-a zis:

“Iar voi, creşteţi şi înmulţiţi-vă; răspândiţi-vă pe pământ şi înmulţiţi-vă pe el!” (Geneza 9:7)

Dumnezeu să ne ajute să trăim în deplină ascultare de El în toate zilele vieţii noastre.