De ce Isus a spus că unii din apostoli nu vor gusta moartea?

Întrebare:

La Evanghelia după Matei 16:28  scrie: “Adevărat vă spun că unii din cei ce stau aici nu vor gusta moartea până nu vor vedea pe Fiul omului venind în Împărăţia Sa.” Doar de atunci au murit multe generatii,insa Isus nu a venit inca, sau daca moarte aci e subinteleasa ca moartea vesnica, cum putea Isus sa Le-o spuna asta ucenicilor? Doar stia ca 11 din ei nu o vor gusta-o moartea vesnica?

Acestea sunt ultimele cuvinte cu care se încheie capitolul 16. Imediat la începutul capitolului 17 primim răspunsul la întrebarea pe care ați adresat-o:

 După şase zile, Isus a luat cu El pe Petru, Iacov şi Ioan, fratele lui, şi i-a dus la o parte pe un munte înalt. El S-a schimbat la faţă înaintea lor; faţa Lui a strălucit ca soarele, şi hainele I s-au făcut albe ca lumina. Şi iată că li s-au arătat Moise şi Ilie, stând de vorbă cu El. Petru a luat cuvântul şi a zis lui Isus: „Doamne, este bine să fim aici; dacă vrei, am să fac aici trei colibe: una pentru Tine, una pentru Moise şi una pentru Ilie.” Pe când vorbea el încă, iată că i-a acoperit un nor luminos cu umbra lui. Şi din nor s-a auzit un glas care zicea: „Acesta este Fiul Meu preaiubit, în care Îmi găsesc plăcerea Mea: de El să ascultaţi!” Când au auzit, ucenicii au căzut cu feţele la pământ şi s-au înspăimântat foarte tare. Dar Isus S-a apropiat, S-a atins de ei şi le-a zis: „Sculaţi-vă, nu vă temeţi!” Ei au ridicat ochii, şi n-au văzut pe nimeni decât pe Isus singur. Pe când se coborau din munte, Isus le-a dat porunca următoare: „Să nu spuneţi nimănui de vedenia aceasta, până va învia Fiul omului din morţi.” (Matei 17:1-9)

Schimbarea la față a Domnului Isus Hristos

Petru, Iacov și Ioan sunt trei din cei doisprezece care erau de față atunci când Isus a spus că unii din ei nu vor muri până nu vor vedea pe Fiul omului venind în  împărăția Sa. Chiar a doua zi eu au fost luați de Isus pe acel mute înalt unde l-au văzut pe Isus venind în Împărăția Sa. Iată câteva elemente care sunt caracteristice prezenței Domnului Isus în Împărăția Sa și care au fost și în vedenia care au văzut-o cei trei apostoli pe munte:

  1. Fața lui Isus a strălucit ca soarele.
  2. Hainele lui Isus s-au făcut albe ca lumina
  3. Moise și Ilie (care deja se află în acea Împărăție) s-au arătat și stăteau de vorbă cu Isus.
  4. Dumnezeu Tatăl i-a vorbit Fiului.

Astfel, acești trei apostoli sunt cei la care s-a referit Isus când a spus că unii din cei ce erau prezenți de față nu vor muri înainte ca să vadă pe Fiul omului venind în Împărăția Sa. Dumnezeu să ne binecuvânteze cu credință mântuitoare ca să avem toți parte de moștenire în Împărăția lui Dumnezeu.