Dacă într-un om nu locuieşte Hristos, atunci vin alte duhuri? (Ev. Matei 12:43-45)

Întrebare:

Rog să daţi o explicare a  pasajului din  Evanghelia după Matei 12:43-45. Doresc sa înțeleg ce se înţelege prin cuvintele “Mă voi întoarce în casa mea, de unde am ieșit.” Dacă într-un om nu locuiește Cristos, atunci vin alte duhuri?

Înainte ca să dau răspunsul este bine să citez întreg pasajul biblic la care ne referim:

Duhul necurat, când a ieşit dintr-un om, umblă prin locuri fără apă, căutând odihnă, şi n-o găseşte. Atunci zice: „Mă voi întoarce în casa mea, de unde am ieşit. Şi, când vine în ea, o găseşte goală, măturată şi împodobită. Atunci se duce şi ia cu el alte şapte duhuri mai rele decât el: intră în casă, locuiesc acolo, şi starea din urmă a omului acestuia ajunge mai rea decât cea dintâi. Tocmai aşa se va întâmpla şi cu acest neam viclean.” (Matei 12:43-45)

Textul acesta nu spune că dacă într-un om nu locuieşte Hristos atunci neapărat vin să locuiască în el duhuri necurate. Astfel ar trebui să credem că toţi necreştinii sunt posedaţi de duhuri necurate, dar nu este aşa.

Pentru înţelegerea pasajului este nevoie să cunoaştem mai bine din text cui au fost adresate aceste cuvinte. În prima parte a capitolului 12 din Evanghelia după Matei ne este relatat un caz când Domnul Isus a vindecat pe un om îndrăcit orb şi mut.

Atunci I-au adus un îndrăcit orb şi mut; şi Isus l-a tămăduit, aşa că mutul vorbea şi vedea. Toate noroadele, mirate, ziceau: „Nu cumva este acesta Fiul lui David?” Când au auzit fariseii lucrul acesta, au zis: „Omul acesta nu scoate dracii decât cu Beelzebul, domnul dracilor!” Isus, care le cunoştea gândurile, le-a zis: „Orice împărăţie dezbinată împotriva ei însăşi este pustiită; şi orice cetate sau casă dezbinată împotriva ei însăşi nu poate dăinui. Dacă Satana scoate afară pe Satana, este dezbinat; deci cum poate dăinui împărăţia lui? Şi dacă Eu scot afară dracii cu ajutorul lui Beelzebul, fiii voştri cu cine-i scot? De aceea ei vor fi judecătorii voştri. Dar, dacă Eu scot afară dracii cu Duhul lui Dumnezeu, atunci Împărăţia lui Dumnezeu a venit peste voi. Sau, cum poate cineva să intre în casa celui tare şi să-i jefuiască gospodăria, dacă n-a legat mai întâi pe cel tare? Numai atunci îi va jefui casa. Cine nu este cu Mine este împotriva Mea, şi cine nu strânge cu Mine risipeşte. De aceea vă spun: orice păcat şi orice hulă vor fi iertate oamenilor; dar hula împotriva Duhului Sfânt nu le va fi iertată. Oricine va vorbi împotriva Fiului omului va fi iertat; dar oricine va vorbi împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertat nici în veacul acesta, nici în cel viitor. (Matei 12:22-32)

Fariseii, cu toate că au văzut această mare minune, au hulit împotriva Duhului Sfânt pentru că au atribuit lui Beelzebul, domnul dracilor, minunea făcută de Domnul Isus. După ce i-a mustrat Hristos şi le-a spus de gravitatea păcatului comis de ei…

Atunci unii din cărturari şi din farisei au luat cuvântul şi I-au zis: „Învăţătorule, am vrea să vedem un semn de la Tine!” Drept răspuns, El le-a zis: „Un neam viclean şi preacurvar cere un semn; dar nu i se va da alt semn, decât semnul prorocului Iona. (Matei 12:38-39)

Neamul acesta viclean şi preacurvar sunt fariseii şi cărturarii care deşi au văzut minunea, au atribuit-o domnului dracilor. De aceea, Domnul Isus le-a spus că perspectiva lor este să ajungă posedaţi de duhuri necurate din moment ce ei în mod viclean resping puterea şi lucrarea Duhului Sfânt pe care au văzut-o în plină acţiune.