Ce înseamnă în pilda lui Isus petecul nou pus la haina veche şi vinul nou pus în burdufurile vechi?

Întrebare:

Recitesc pildele lui Isus si unele sunt așa de profunde incit prefer sa cer părerea unui experimentat ca dumneavoastră. Am interes ca Isus a venit sa îndrepte pe cei păcătoşi, de aia a stat la masa vameşului. Mai înțeleg ca ucenicii fiind cu mirele Hristos puteau face împreuna cu El tot ce si Isus făcea fara a păcătui chiar daca fariseilor li se părea ca încălcau legile vechi. Ceea ce nu înțeleg clar este relatarea despre petecele luat din haina noua si  pus la haina veche si punerea vinului nou in burdufuri vechi si invers. Daca ați putea sa mă lămuriţi. Va mulțumesc anticipat si Doamne ajuta!

Pentru interpretare, să citez mai întâi întreg…

Pasajul din Evanghelia după Luca 5:27-39

Ne relatează următoarele…

După aceea Isus a ieşit afară şi a văzut pe un vameş, numit Levi, şezând la vamă. Şi i-a zis: „Vino după Mine!” Vameşul a lăsat totul, s-a sculat şi a mers după El. Levi I-a făcut un ospăţ mare la el în casă; şi o mulţime de vameşi şi de alţi oaspeţi şedeau la masă cu ei. Fariseii şi cărturarii cârteau şi ziceau ucenicilor Lui: „Pentru ce mâncaţi şi beţi împreună cu vameşii şi cu păcătoşii?” Isus a luat cuvântul şi le-a zis: „Nu cei sănătoşi au trebuinţă de doctor, ci cei bolnavi. N-am venit să chem la pocăinţă pe cei neprihăniţi, ci pe cei păcătoşi.” Ei I-au zis: „Ucenicii lui Ioan, ca şi ai fariseilor, postesc des şi fac rugăciuni, pe când ai Tăi mănâncă şi beau.” El le-a răspuns: „Oare puteţi face pe nuntaşi să postească în timpul când mirele este cu ei? Vor veni zile când va fi luat mirele de la ei; atunci vor posti în acele zile.” Le-a spus şi o pildă: „Nimeni nu rupe dintr-o haină nouă un petic, ca să-l pună la o haină veche; altminteri, rupe şi haina cea nouă, şi nici peticul luat de la ea nu se potriveşte la cea veche. Şi nimeni nu pune vin nou în burdufuri vechi; altminteri, vinul cel nou sparge burdufurile, se varsă, şi burdufurile se prăpădesc; ci vinul nou trebuie pus în burdufuri noi, şi amândouă se păstrează. Şi nimeni, după ce a băut vin vechi, nu voieşte vin nou, căci zice: „Este mai bun cel vechi”. (Luca 5:27-39)

Contextul explică textul

Isus a spus pilda aceasta în legătură cu învinuirea care i-au adus-o fariseii şi cărturarii când stătea în casa vameşului Levi şi mânca cu vameşii şi cu păcătoşii. Prin cele spuse în pildă, Domnul Isus a răspuns la învinuirile aduse lui.

Ambele elemente din aceste pildă (peticul şi burdufurile) se referă la două învăţături incompatibile. Învăţătura lui Isus Hristos era incompatibilă cu învăţătura cărturarilor şi a fariseilor tot aşa cum nu se potriveşte peticul rupt dintr-o haină nouă ca să repare o haină veche. Fariseii şi cărturarii făceau performanţă din sfinţenie şi nu le păsa de mântuirea altora. Aceasta era şi este esenţa învăţăturii lor şi a oricărei religii produse de mintea omenească. De aceea, ei nu puteau înţelege de ce Domnul Isus îşi permitea să stea la masă cu vameşii şi cu păcătoşii. Dorinţa lui Isus şi eforturile lui să “vindece pe cei bolnavi” erau pentru farisei şi cărturari un “petic rupt dintr-o haină nouă” care nu se potrivea nicicum la “haina veche” a învăţăturii lor.

Exact acelaşi sens îl are şi a doua parte din pildă car se referă la “vinul nou” al învăţăturii lui Hristos care era incompatibil cu “burdufurile vechi” ale gândirii fariseilor şi cărturarilor şi chiar şi cu cea a ucenicilor lui Ioan. Acceptarea învăţăturii lui Isus cere o înţelegere profundă şi lepădare de orice învăţătură omenească anterioară de care a fost cineva ataşat până când a hotărât să devină ucenicul lui Hristos.  Şi tocmai ca să arate cât este de greu acest lucru, Domnul Isus a mai spus la încheiere  “Şi nimeni, după ce a băut vin vechi, nu voieşte vin nou, căci zice: „Este mai bun cel vechi!”

În ce măsură ai acceptat învăţătura Domnului Isus Hristos? Nu cumva încerci să rupi din ea câte un petec ca să-ţi cârpeşti hainele religiei omeneşti învechite pe care ţi-ai pus-o singur înainte? A avut loc în viaţa ta o naştere din nou ca să poţi primi şi trăi “vinul cel nou” al învăţăturii Domnului Isus, sau, pentru că eşti deprins cu “vinul vechi” al concepţiilor şi tradiţiilor omeneşti pe care le-ai sorbit până acum nu doreşti nici o schimbare în viaţa ta?