Mărturie Sergiu Rutcovschi

“Lucrăm împreună ca să ducem Evanghelia la persoanele cu dizabilități din țară”, Sergiu Rutcovschi.

Mărturia lui Sergiu RutcovschiM-am născut la 11 septembrie 1976. Copilăria mi-am petrecut-o în or. Floreşti. De la naştere am fost paralizat la sistemul nervos central, ceea ce a determinat să rămân pe viaţă cu dizabilitate. Din cauza acestei dizabilităţi părinţii mei m-au dat la școala internat pentru copiii cu dizabilităţi. În acest internat am primit studii medii şi am învăţat contabilitatea. Fiindcă internatul se afla la distanţa de 130 km de casa părintească, acasă la părinţi mergeam doar în vacanţă de patru ori pe an. Cu multa bucurie şi răbdare aşteptam vacanţa de vară, când trei luni eram la părinţii mei acasă. Acolo am studiat 10 ani de zile. În anul 1993, după absolvirea şcolii, am intrat la învăţătură la Colegiul Financiar-Bancar, unde am învăţat cinci ani de zile şi am primit specialitatea de contabil audit. Pe când învăţam la colegiu, m-am întâlnit cu fratele Ruslan Meleştean, care era cu mine în grupă. El deja era credincios şi frecventa biserica “Isus Salvatorul” din or. Chişinău. De fiecare dată când aveam nevoie el mă ajuta şi astfel ne-am împrietenit. El, fiind credincios, a început să-mi mărturisescă Evanghelia şi după ce am înţeles bine mesajul Evangheliei, într-o duminică seara mi-am predat viaţa Domnului la biserica creştinilor evanghelişti baptişti “Isus Salvatorul” pe 27 martie 1994. Pe 30 aprilie 1995 am încheiat legământul cu Dumnezeu prin botez. Biblia spune: “Cine va crede şi se va boteza, va fi mîntuit; dar cine nu va crede, va fi osîndit.” (Marcu 16:16)

Din momentul pocăinţei am început să studiez Biblia, participând la grupe de studiu biblic şi astfel am crescut spiritual. Studiu biblic era predat atunci la biserică de fratele Vasile Filat. Primul curs de studiu biblic inductiv pe care l-am studiat a fost ”Predica  de pe Munte”. Tot timpul cât am fost student la Chişinău am frecventat biserica “Isus Salvatorul” şi am început să merg cu tinerii din biserică la spitale şi acolo vesteam Evanghelia. În lucrarea de la spitale am început eu personal să mărturisesc Evanghelia. De la început predicam la oameni predici scurte cu scop evanghelistic. Foarte multe suflete prin această lucrare L-au cunoscut pe Domnul. Pe când mă aflam în vacanţă, la părinţii acasă, în or.Floreşti, acolo am frecventat biserica locală a creştinilor evanghelici baptişti.  Acolo pentru prima dată am predicat în cadrul serviciilor divine ale bisericii. Pe parcurs ce mă implicam în lucrare, Domnul mi-a pus pe inimă să mă implic  într-un sat, unde este nevoie de slujitor şi să mă implic în lucrarea Lui și astfel am fost încurajat pentru aceasta.

“Dacă vestesc Evanghelia, nu este pentru mine o pricină de laudă, căci trebuie s-o vestesc; şi vai de mine, dacă nu vestesc Evanghelia!” (2 Corinteni 9:16)

După terminarea Colegiului Financiar-Bancar din Chişinău, în anul 1998, am hotărât să merg într-un sat, unde este cea mai mare nevoie de slujitori. Am mers la păstorul responsabil al bisericii “Isus Salvatorul” şi i-am spus dorinţa mea de-a merge în lucrarea de misiune şi el foarte mult a aprecit dorinţa mea şi m-a încurajat. Pentru mine aceasta a fost un semn bun de-a fi chemat în lucrarea lui Dumnezeu de El, în pofida faptului că am dizabilitate. Domnul m-a călăuzit să merg în misiune în satul Căpriana din or. Strășeni, unde slujitor era fratele Valeriu Nistor.

În anul 1997 am fost admis la Institutul „Precept Ministres International”, la care am învăţat cum să predau altora studiu biblic inductiv. La acest Institut am învăţat principii bazate pe Cuvântul lui Dumnezeu, care sunt de un mare folos pentru fiecare lucrător în Evanghelie. Am înţeles importanţa Cuvântului în viaţa personală şi totodată ca să învăţ pe alţii Cuvântul. Mulţumesc foarte mult scumpilor învăţători fratele Vasile Filat , Mia şi Costel Oglice, care m-au învăţat din Cuvânt şi sunt un exemplu bun ca şi slujitori ai lui Dumnezeu, dedicaţi pentru lucrarea de misiune. În anul 2002 am absolvit Institutul de Studii Biblice Inductive “Precept Ministries“ şi am primit calificarea de profesor de studiu biblic. Apoi am continuat studiile prin corespondenţă la Institutul Biblic TCM, la programul Master of Arts în teologie, pe care l-am absolvit în 2011.

Lucrarea persoanelor cu dizbilități

Tot în acest timp, un frate m-a îndemnat să mă gândesc şi să mă rog pentru lucrarea printre persoanele cu handicap, fiindcă cu astfel de persoane nu se făcea nimic în vederea vestirii Evangheliei. Când am ajuns în satul Cărpiana din rn. Straşeni, am început să predic în biserica locală, să fac cu cei din biserică şi cu tinerii necredincioşi din sat studiu biblic. M-am gândit că persoanele cu dizabilităţi au viaţă grea pe pământ din cauza handicapului lor, au o povară dublă – fizică şi spirituală. Fizică că au dizabilitate şi spirituală, căci nu cunosc pe Dumnezeu şi vor avea parte de chinuri veşnice, de aceea ei au nevoie să audă Evanghelia şi să se împace cu Dumnezeu şi să fie mântuiţi. Pe parcursul la doi ani m-am rugat ca să putem începe această lucrare.

În iarna anului 2002, la o întâlnire cu slujitorii de pe regiunea Străşeni, la care ne-am adunat eu, Petru Chirică şi Valeriu Nistor, fratele Petru Chirică ne-a mărturisit că Domnul i-a pus pe inimă să începem o lucrare printre persoanele cu dizabilități, care să urmărească drept scop evanghelizarea şi ajutorarea acestor persoane. Eu i-am mărturisit că deja mă rog pentru această lucrare de doi ani, aveam un proiect scris şi cred că a venit timpul să începem. Persoanele cu handicap au o pensie foarte mică din partea statului, de aceea au nevoie ca cineva să-i sprijine. De la început nu aveam nimic pentru această lucrare decât doar ideea, dar ne-am rugat împreună, am făcut proiecte şi am început să prezentăm aceste proiecte altor persoane şi prieteni. Treptat s-au găsit persoane care au început să ne sprijine pentru această lucrare şi noi am început să lucrăm. De atunci lucrăm  toţi împreună într-o echipă şi ducem Evanghelia la aceşti oameni. Noi îi ajutăm în măsura posibilităţilor cu: produse alimentare, îmbrăcăminte, medicamente, suporturi, cârje, saltele, mobilă şi altele. Pe plan spiritual organizăm pentru ei în fiecare vară tabere de studiu biblic, evanghelizări, diverse întâlniri şi un mare accent punem pe studiul biblic prin corespondenţă. În fiecare an avem la evidenţa misiunii noastre 100-250 de persoane. Începând cu anul 2003 am lucrat cu aceşti oameni şi foarte multe suflete s-au întors la Domnul şi studiază Biblia prin corespondenţă, mulţi din ei au început să frecventeze biserica din localitatea lor şi și-au schimbat gândirea şi modul de viaţă. Această lucrare o continuăm și în prezent, împreună cu fratele Petru Chirică, care este președintele fundației ”Misiunea de Caritate și Binefacere pentru persoanele cu dizabilități” și pastorul bisericii din s. Făgureni şi noi dorim cu orice preţ să continuăm această lucrare.

Lucrarea cu persoanele cu handicap

Acum continui să activez în calitate de vice-preşedinte la această fundație. Sunt căsătorit cu Tatiana şi împreună avem doi băieţi.

În cadrul fundației avem deschise centre de zi pentru copiii cu dizabilități, care au drept scop integrarea în societate. Primul centru ”O Nouă Șansă” este în or. Strașeni, este frecventat de 12 copii. Altele două centre de zi sunt în icinta bisericilor locale, care au scopul intregrarea persoanelor cu dizabilități în bisericile locale.

Anul trecut, Dumnezeu mi-a pus pe inimă să motivez frați și surori creștine cu dizabilități ca să studieze la Institutul de Studiu Biblic Inductiv, ca să parcurgă un program de 9 sesiuni.  La fiecare sesiune ei vor studia câte un curs de studiu biblic, pe care apoi îl vor preda ucenicilor lor. Scopul principal prin parcurgerea acestor sesiuni este ucenicizarea persoanelor cu dizabilități din Republica Moldova şi predarea Cuvântului lui Dumnezeu.

Pe această cale doresc să fac un apel. Pentru a organiza sesiuni pentru persoane cu dizabilități vom avea nevoie să închiriem o încăpere cu toate condițiile necesare pentru ei (cazare, alimentație și sală pentru studii, spre exemplu s-ar putea la tabără, sanatoriu, azil, bază de odihnă, vom alege unde va fi mai convenabil). Vom aprecia, dacă veţi veni cu propuneri unde s-ar putea de închiriat un local cu toate condiţiile mai sus, care  să fie la un preţ avantajos. Persoanele cu dizabilități care vor participa la sesiuni nu vor putea să-și suporte cheltuielile, de aceea au nevoie de susținere financiară pentru a participa la sesiune.

Dorim să ne adresăm la Dvs. cu rugămintea să ne ajutați în realizarea acestei viziuni și să susţineţi persoanele cu dizabilități ca să învețe la Institutul de Studiu Biblic Inductiv și astfel să fie implicate în procesul de ucenicizare. Totodată, dorim să vă rugăm să impărtășiți această nevoie și cu alte biserici ca ar putea aduna fondurile necesare pentru acest proiect. Dacă vă pune Domnul această lucrare pe inimă, vă rugăm să faceți o colectă în biserica Dvs. pentru acest scop. Îndată ce adunăm suma necesară de fonduri, vom planifica prima sesiune.

Noi, la rândul nostru, ne angajăm să vă informăm despre toate rezultatele acestei lucrări.

Puteți să ne contactați la email: sergiu.rutcovschi@gmail.com; telefon mobil: 079485365 – Sergiu Rutcovschi.

Vă rog să vă rugaţi pentru mine, echipa noastră şi lucrarea pe care o facem.