Este scutit de pedeapsa iadului cel care a plătit cu moartea fizică pentru păcatul său?

Întrebare:

Oamenii din Vechiul Testament care plăteau cu moartea pentru păcatul lor, de exemplu cei lapidați pentru desfrânare, erau mântuiți? Sufletul lor se ducea în iad sau în rai? Logic ar fi să fie mântuiți, deoarece plătiseră cu viața pentru păcatul lor. Mulțumesc.

Oamenii care au fost pedepsiți cu moartea pentru o crimă sau mai multe nu au fost scutiți de pedeapsa pentru restul păcatelor fără număr în care au trăit și în care trăiesc toți restul oamenilor până ajung să-L cunoască pe Hristos și să-L primească în inimile lor prin credință. Moartea este despărțire și la moartea fizică are loc despărțirea sufletului de trup. Trupul merge în pământ, iar sufletul omului nemântuit merge în locuința morților, indiferent dacă moartea a intervenit sau nu ca și pedeapsă din partea societății pentru o crimă anumită. Biblia ne relatează despre răscoala lui Core, Datan și Abiram (Numeri 16) împotriva lui Moise. Oamenii aceștia au păcătuit împotriva lui Moise și în rezultat Dumnezeu i-a pedepsit cu moartea fizică. Dar, moartea lor trupească a fost cu totul neobișnuită, pentru că s-a desfăcut pământul și au fost înghițiți de vii în locuința morților. Acest loc de chin se află sub pământ și acolo oamenii își așteaptă în chinuri sentința pentru păcatele săvârșite până când va veni ziua cea mare a judecății la tronul lui Dumnezeu.

Atrag atenția cititorului la afirmația Bibliei care spune că toți oamenii au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu și că plata păcatului este moartea. Dumnezeu L-a trimis pe Domnul Isus să moartă pe cruce ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Moartea noastră fizică este despărțirea sufletului nostru de trup, dar nu aduce ispășire pentru toate păcatele noastre, chiar și atunci când a intervenit ca urmare a pedepsei din partea societății pentru anumite crime. Iertarea pentru păcate o putem căpăta doar prin credință în Domnul Isus Hristos. De aceea, în toate vremurile, când cineva era condamnat la moarte, era vizitat de un pastor sau preot care venea să-i vestească mesajul Evangheliei și să-i ofere posibilitatea să se pocăiască din toată inima și astfel să primească iertarea prin sângele Domnului Isus Hristos și chiar dacă urma să moară fizic prin executare, să nu meargă în locul de judecată, ci să moștenească viața veșnică.

Când Domnul Isus a fost răstignit, împreună cu el au fost executați prin răstignire și alți doi tâlhari.

Unul din tâlharii răstigniţi Îl batjocorea şi zicea: „Nu eşti Tu Hristosul? Mântuieşte-Te pe Tine însuţi şi mântuieşte-ne şi pe noi!” Dar celălalt l-a înfruntat şi i-a zis: „Nu te temi tu de Dumnezeu, tu, care eşti sub aceeaşi osândă? Pentru noi este drept, căci primim răsplata cuvenită pentru fărădelegile noastre; dar Omul acesta n-a făcut niciun rău.” Şi a zis lui Isus: „Doamne, adu-Ţi aminte de mine, când vei veni în Împărăţia Ta!” Isus a răspuns: „Adevărat îţi spun că astăzi vei fi cu Mine în rai.” (Luca 23:39-43)

pedeapsa iaduluiTâlharul cu frică de Dumnezeu a spus niște adevăruri care aruncă multă lumină și dau răspuns la întrebarea pe care ați adresat-o. El știa bine că executarea lui pe cruce este rezultatul fărădelegilor lui și este drept să primească o astfel de răsplată din partea societății. Dar el mai știa și aceea că nu se poate aștepta la un viitor fericit în veșnicie, adică după moarte, căci pleca cu toate nelegiuirile lui. Totuși, el a apelat la Domnul Isus Hristos ca să fie mântuit și a primit mântuirea, căci a primit făgăduința că în aceeași zi avea să meargă cu Isus în rai. Jos, la cruce, stăteau mulți oameni care nu au făcut crimele lui, dar care vor merge în iad din pricina necredinței lor, tot așa cum va merge acolo și celălalt tâlhar care a rămas un nelegiuit și un batjocoritor până la ultima lui suflare, iar  în agonia morții el a ales să-și bată joc de Fiul lui Dumnezeu în loc să-I ceară iertare și mântuire.

Dumnezeu să ne ajute pe fiecare să înțelegem bine cât de grav este păcatul nostru al fiecăruia și că doar prin credință în Domnul Isus Hristos putem căpăta iertarea păcatelor. Iar o dată ce am înțeles aceasta, să venim la El, să ne pocăim și să primim darul vieții veșnice și Duhul Sfânt ca să trăim pentru neprihănire. Așa să ne ajute Dumnezeu.