Acest pahar este legământul cel nou

Întrebare:

Spuneți-mi vă rog, în Evanghelia după Luca 22:17-20 este vorba despre același pahar sau despre un obicei al evreilor la sărbătoarea paștelor.

Sărbătoarea Paștelor se apropia când Mielul lui Dumnezeu avea să fie adus ca jertfă pentru păcatele oamenilor. Înainte de sărbătoarea Paștelui, Domnul Isus a instituit Cina Domnului sau Euharistia, cuvânt ce vine din limba greacă și înseamnă “a aduce mulțumire”.

Sărbătoarea Paștelui începea cu o rugăciunea de mulțumire după care se serveau patru pahare cu vin amestecat cu apă.

Apoi mâncau ierburi amare și citeau Psalmii 113-114 după care serveau ce-l de-al doilea pahar cu vin în timp ce mâncau mielul împreună cu azimi. După ce serveau pharul al treilea cântau Psalmii 115-118.  După care cel de-al patrulea pahar era servit de toți.

Şi a luat un pahar, a mulţumit lui Dumnezeu şi a zis: „Luaţi paharul acesta şi împărţiţi-l între voi; pentru că vă spun că nu voi mai bea de acum încolo din rodul viţei, până când va veni Împărăţia lui Dumnezeu.” Apoi a luat pâine; şi, după ce a mulţumit lui Dumnezeu, a frânt-o şi le-a dat-o, zicând: „Acesta este trupul Meu care se dă pentru voi; să faceţi lucrul acesta spre pomenirea Mea.” Tot astfel, după ce au mâncat, a luat paharul şi li l-a dat, zicând: „Acest pahar este legământul cel nou, făcut în sângele Meu care se varsă pentru voi. (Luca 22:17-20)

Se pare că Domnul Isus a instituit Cina între paharul al treilea și cel de-al patrulea. Dar să nu uităm cel mai important lucru: semnificația cinei Domnului. Domnul Isus a murit pentru păcatele noastre iar prin participarea noastră la cina Domnului dăm dovadă că suntem în comuniune unii cu alții și vestim moartea Domnului Isus prin trăirea și viața noastră.