Unde argumentează Biblia că Isus Hristos este Dumnezeu?

Un vizitator al site-ului întreabă: „Unde argumentează Biblica că Isus Hristos este Dumnezeu?”

 

Isus Hristos este Dumnezeu

Doctrina conform căreia Isus Hristos este Dumnezeu este o învăţătură centrală a Bibliei şi este foarte mare numărul argumentelor. Mă voi limita doar la câteva şi mai ales, mă voi opri la primele 18 versete ale Evangheliei după Ioan. În aceste versete, Domnul Isus este numit la început “Cuvântul” şi este prezentat astfel.

Isus Hristos este Dumnezeu

La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu. (Ioan 1:1)

Acest verset arată că Isus Hristos este Dumnezeu şi este una cu Dumnezeu. De asemenea, acest verset arată că o altă calitate pe care o are doar Dumnezeu şi anume…

Isus Hristos este Veşnic

Al doilea verset din acest capitol repetă şi astfel accentuează adevărul din primul verset când spune:

El era la început cu Dumnezeu. (Ioan 1:2)

Textul biblic spune că Cuvântul “era la început” şi nu că a apărut mai apoi sau pe parcurs. Prima carte a Bibliei începe cu cuvintele “la început” şi spune:

La început, Dumnezeu a făcut cerurile şi pământul. (Geneza 1:1)

La acel început, când Dumnezeu a creat cerurile şi pământul, Domnul Isus Hristos era, pentru ca el este veşnic, aşa cum Dumnezeu este veşnic.

Următoarea calitate divină a Domnului Isus prezentată în Evanghelia după Ioan este…

Creator

Toate lucrurile au fost făcute prin El; şi nimic din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără El. (Ioan 1:3)

Dumnezeu Tatăl a cerat lumea prin Fiul său Isus Hristos. Prin El au fost făcute toate lucrurile şi nu există nici o excepţie.

Autorul şi sursa vieţii

Evanghelia după Ioan scrie în continuare:

În El era viaţa, şi viaţa era lumina oamenilor. Lumina luminează în întuneric, şi întunericul n-a biruit-o. (Ioan 1:4-5)

Era o vreme când unii aşa numiţi oameni de ştiinţă încercau să convingă omenirea că originea vieţii este în proteine şi că în ziua când oamenii vor reuşi să obţină pe cale artificială proteine, vor reuşi să creeze suflete vii. Iată că au reuşit să obţină pe cale artificială proteine, dar nu tot aşa este cu viaţa, pentru că viaţa este în Domnul Isus şi doar El dă viaţă.

Fiul lui Dumnezeu a luat trup de om

Acelaşi capitol 1 al Evangheliei după Ioan scrie:

Şi Cuvântul (Domnul Isus) S-a făcut trup şi a locuit printre noi, plin de har şi de adevăr. Şi noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava Singurului născut din Tatăl. – (Ioan 1:14)

Şi dacă cineva încearcă să afirme că termenul “Cuvântul” din aceste prime 18 versete ale Evangheliei după Ioan nu se referă la Domnul Isus, să ia aminte la concluzia de la încheierea acestui paragraf biblic care spune:

Ioan a mărturisit despre El, când a strigat: „El este Acela despre care ziceam eu: „Cel ce vine după mine este înaintea mea, pentru că era înainte de mine”. – Şi noi toţi am primit din plinătatea Lui şi har după har; căci Legea a fost dată prin Moise, dar harul şi adevărul au venit prin Isus Hristos. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu; singurul Lui Fiu, care este în sânul Tatălui, Acela L-a făcut cunoscut.” (Ioan 1:15-18)

Există şi

Alte texte biblice care prezintă că Domnul Isus este Dumnezeu

Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toţi oamenii, a fost arătat şi ne învaţă s-o rupem cu păgânătatea şi cu poftele lumeşti şi să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate şi evlavie, aşteptând fericita noastră nădejde şi arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu şi Mântuitor Isus Hristos. El S-a dat pe Sine însuşi pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fărădelege şi să-Şi cureţe un norod care să fie al Lui, plin de râvnă pentru fapte bune. (Tit 2:11-14)

Ştim că Fiul lui Dumnezeu a venit şi ne-a dat pricepere să cunoaştem pe Cel ce este adevărat. Şi noi suntem în Cel ce este adevărat, adică în Isus Hristos, Fiul Lui. El este Dumnezeul adevărat şi viaţa veşnică. (1 Ioan 5:20)

Dumnezeu să ne binecuvânteze cu credinţă deplină în divinitatea Domnului Isus Hristos pentru mântuirea sufletelor noastre.