Este adevărat că fiecare copil are un înger?

Întrebarea din acest articol se referă la îngeri și la protecția lor pentru oameni:

Matei 18:10 spune despre îngerii din ceruri ai copiilor care văd fața lui Dumnezeu. La o citire a textului îmi dau seama că fiecare copil are un înger. Este adevărat aceasta? și o altă întrebare: dar dacă cresc mai mare și sunt adult, mă căsătoresc, mai am înger? Mulțumesc…

Să vedem mai întâi…

Ce este scris în Evanghelia după Matei 18:10

Când ucenicii L-au întrebat pe Domnul Isus cine este cel mai mare în Împărăţia cerurilor, El a luat un copil în braţe şi a spus că dacă nu se face cineva ca un copilaş, nu poate întra în Împărăţia lui Dumnezeu şi apoi a mai spus:

Feriţi-vă să nu defăimaţi nici măcar pe unul din aceşti micuţi; căci vă spun că îngerii lor în ceruri văd pururi faţa Tatălui Meu care este în ceruri. (Matei 18:10)

Despre îngeri din acest text învăţăm că ei aparţin acestor copii şi că văd pururi faţa lui Dumnezeu în ceruri. Pentru o înţelegere mai bună a acestui subiect trebuie să cunoaştem…

Cine sunt îngerii?

În Epistola către Evrei este scris:

Şi căruia din îngeri i-a zis El vreodată: „Şezi la dreapta Mea, până voi pune pe vrăjmaşii Tăi aşternut al picioarelor Tale”? Nu sunt oare toţi duhuri slujitoare trimise să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moşteni mântuirea? (Evrei 1:13-14)

Textul acesta specifică despre îngeri că sunt duhuri, adică spirite slujitoare, trimise de Dumnezeu să slujească celor care vor moşteni mântuirea.

Îngerii protejează pe cei care se tem de Dumnezeu şi se încred în El

În cartea Psalmilor mai sunt două referinţe care arată că îngerii slujesc celor ce se tem de Dumnezeu şi se încred în El. Prima este în Psalmul 34 şi spune astfel:

Îngerul Domnului tăbărăşte în jurul celor ce se tem de El şi-i scapă din primejdie. (Psalmi 34:7)

Iar a doua referinţă este în Psalmul 91 şi se referă la omul care se încrede deplin în Dumnezeu.

Căci El (Dumnezeu) va porunci îngerilor Săi să te păzească în toate căile tale; şi ei te vor duce pe mâini, ca nu cumva să-ţi loveşti piciorul de vreo piatră. (Psalmi 91:11-12)

Nu cunosc o altă referinţă în Biblie care ar spune că fiecare copil are înger, dar cred că este suficientă cea din Evanghelia după Matei unde Domnul Isus a a afirmat că îngerii copiilor privesc pururi faţa lui Dumnezeu în ceruri. Cu privire la cei maturi însă este scris că îngerii le slujesc celor care vor moşteni mântuirea şi tot despre aceşti oameni se spune că se tem de Dumnezeu şi se încred totdeauna în El.

Săptămâna trecută am sărbătorit ziua de naştere a lui Jack Arthur, un om neprihănit care a împlinit 85 de ani. Ne-a spus că nici odată în viaţă nu s-a gândit să ajungă la o aşa de înaintată vârstă şi că a fost de multe ori în pericol de moarte. Doar pe mare a fost de 7 ori în faţa morţii. Am mai aflat şi de la alţii că fiind misionar în Africa a fost atacat şi de un leu odată. Tot aşa orişicare copil al lui Dumnezeu va mărturisi că a avut momente în viaţă când a scăpat din pericole despre care nici nu-ţi vine să crezi.

Slăvit să fie Dumnezeu care porunceşte îngerilor Lui să ne păzească în toate căile noastre.