Iisus Hristos iubeşte copiii

Iată cum relatează Biblia un caz care demonstrează atitudinea Domnului Iisus faţă de copii:

Şi aduceau la El copii, ca să-Şi pună mâinile peste ei, dar ucenicii certau pe cei ce-i aduceau. Iar Iisus, văzând, S-a mâhnit şi le-a zis: Lăsaţi copiii să vină la Mine şi nu-i opriţi, căci a unora ca aceştia este împărăţia lui Dumnezeu.  Adevărat zic vouă: Cine nu va primi împărăţia lui Dumnezeu ca un copil nu va intra în ea. Şi, luându-i în braţe, i-a binecuvântat, punându-Şi mâinile peste ei .  (Sfânta Evanghelie după Marcu 10:13-16)

Iisus Hristos a primit şi a binecuvântat copiii

Iisus şi copiii

Pe când  Domnul Iisus învăţa noroadele , nişte părinţi au înţeles  importanţa de a-şi aduce copiii la Hristos ca să Se atingă de ei şi i-au adus la El. Faptul că Domnul Iisus S-a mâhnit de reacţia ucenicilor şi le-a zis să nu –I oprească, arată cât de important este ca copilul să vină ca să-L cunoască  şi arată că Iisus îi  iubeşte,  pentru că i-a luat în braţe, i-a binecuvântat şi Şi-a pus mâinile peste ei.  Domnul Iisus a venit să slujească atât oamenilor adulţi , cât  şi copiilor.  Pe când…

Ucenicii au oprit copiii să vină la Iisus

Ucenicii au certat părinţii care şi-au adus copiii la Domnul Iisus ,i-au oprit ,pentru că nu au înţeles importanţa ca copilul să fie adus de mic la Iisus. Ei au desconsiderat copiii, crezând că doar cei maturi au nevoie să fie “atinşi” de El şi nu este vorba de o atingere fizică doar.  Verbul “ a atinge” are aici sensul de a se apropia de ei pentru a-i mântui, pentru a le oferi  viaţă veşnică.

Copiii-exemplu de credinţă

Iisus Hristos foloseşte copiii ca să-I înveţe pe cei adulţi un adevăr: pentru a intra  în Împărăţia lui Dumnezeu, pentru a fi mântuiţi , trebuie să primim Împărăţia lui Dumnezeu ca pe un copilaş , dacă nu facem acest lucru , nu putem intra în ea cu nici un chip.  Ce înseamnă să primim Împărăţia lui Dumnezeu ca un copilaş? Mai întâi să vedem cum sunt copiii: ei cred totul, nu pun la îndoială ce le spui , fără filosofii. Deci , nu trebuie să punem la îndoială Cuvântul lui Dumnezeu , ci să  credem  ce este scris în El , căci Scriptura este insuflată  de Dumnezeu şi să căutăm prin aceasta să ne  apropiem personal de Domnul Iisus care ne iubeşte şi nu doreşte ca să murim.  Primeşti tu Cuvântul lui Dumnezeu ca un copil sau pui la îndoială ceea ce este scris în El?

Dumnezeu să ne ajute să nu punem la îndoială Cuvântul Său , ci să-L credem şi să nu nesocotim copilaşii şi lucrarea cu ei, ci să le vorbim acestora de mici despre Domnul Iisus care-i iubeşte şi care este singura cale de a intra în  Împărăţia lui Dumnezeu.