Ce să faci când nu eşti fericit şi simţi de parcă mai ai o persoană în mintea ta?

Întrebare:

Am și eu o întrebare: De mult timp nu mai știu ce este fericire, nu prea mai râd și tot timpul mă simt de parcă aș avea încă o persoană în mintea mea. Ce să fac?

Ce să faci când nu eşti fericit şi simţi de parcă mai ai o persoană în mintea ta?Foarte asemănător se simţea şi apostolul Pavel înainte ca să-L cunoască personal pe Domnul Isus Hristos şi să între în Noul Legământ cu El. Iată cuvintele lui Pavel aşa cum a scris  în Epistola către Romani:

Ştiu, în adevăr, că nimic bun nu locuieşte în mine, adică în firea mea pământească, pentru că, ce-i drept, am voinţa să fac binele, dar n-am puterea să-l fac. Căci binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac, ci răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac! Şi dacă fac ce nu vreau să fac, nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuieşte în mine. Găsesc, dar, în mine legea aceasta: când vreau să fac binele, răul este lipit de mine. Fiindcă, după omul dinăuntru, îmi place Legea lui Dumnezeu; dar văd în mădularele mele o altă lege care se luptă împotriva legii primite de mintea mea şi mă ţine rob legii păcatului care este în mădularele mele. O, nenorocitul de mine! Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte…? (Romani 7:18-24)

În versetul următor apostolul spune:

Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, prin Isus Hristos, Domnul nostru!… Astfel, dar, cu mintea, eu slujesc Legii lui Dumnezeu; dar cu firea pământească slujesc legii păcatului. (Romani 7:25)

Şi ca să înţelegem bine că prin Domnul Isus Hristos a căpătat eliberare deplină din starea apăsătoare a păcatului în care se afla, să citim ce spune Apostolul în continuare:

Acum, dar, nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Isus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământeşti, ci după îndemnurile Duhului. În adevăr, legea Duhului de viaţă în Hristos Isus m-a izbăvit de legea păcatului şi a morţii. (Romani 8:1-2)

Acea a doua persoană despre care spui că parcă o ai în minte este legea păcatului care este în mădularele tale şi vei fi eliberat de ea doar atunci când te vei pocăi şi vei întra în Noul Legământ cu Domnul Isus Hristos. Dumnezeu să te ajute să faci acest pas important. Tot atunci vei găsi şi fericirea adevărată. Domnul Isus le-a spus ucenicilor săi:

V-am spus aceste lucruri, pentru ca bucuria Mea să rămână în voi, şi bucuria voastră să fie deplină. (Ioan 15:11)

Această bucurie şi pace a umplut inimile sfinţilor din toate vremurile şi aşa va fi şi în viaţa ta dacă alegi să devii ucenicul adevărat al Domnului Isus Hristos. Aşa să te ajute Dumnezeu.