De ce se amestecă Dumnezeu în viețile oamenilor?

Întrebare:

Azi am discutat cu un britanic care m-a întrebat de ce Dumnezeu se amestecă în viețile oamenilor? De ce trebuie să-i pedepsească pe cei ce greșesc și nu se limitează doar la a-i atenționa în Biblie când greșesc ori ba? Sau de ce-i răsplatește pe cei credincioși? După opinia sa, un Dumnezeu nepărtinitor sau iubitor/tolerant/nedictator etc. s-ar mulțumi doar să pună în fața omului alegerea între bine și rău, cum bine zice Biblia, și nu s-ar amesteca în viața omului, adică fiecare doarme așa cum își așterne. De ce trebuie Creatorul să stea cu ochii pe oameni și să-i pedepsească dacă greșesc? Ce i-ați răspunde dumneavoastră? Doamne ajută!

De ce Dumnezeu se implica in viata oamenilor

În Epistola către Romani, anticipând astfel de întrebări, Apostolul Pavel a scris:

Dar îmi vei zice: „Atunci de ce mai bagă vină? Căci cine poate sta împotriva voii Lui?” Dar, mai degrabă, cine eşti tu, omule, ca să răspunzi împotriva lui Dumnezeu? Nu cumva vasul de lut va zice celui ce l-a făcut: „Pentru ce m-ai făcut aşa”? Nu este olarul stăpân pe lutul lui, ca din aceeaşi frământătură de lut să facă un vas pentru o întrebuinţare de cinste, şi un alt vas pentru o întrebuinţare de ocară? Şi ce putem spune, dacă Dumnezeu, fiindcă voia să-Şi arate mânia şi să-Şi descopere puterea, a suferit cu multă răbdare nişte vase ale mâniei, făcute pentru piere; şi să-Şi arate bogăţia slavei Lui faţă de nişte vase ale îndurării pe care le-a pregătit mai dinainte pentru slavă (despre noi vorbesc)? (Romani 9:19-23)

În textul dat aflăm câteva adevăruri importante despre Dumnezeu prin care vom primi răspunsul la întrebarea britanicului:

  • Nu este cuviincios și de neînchipuit ca omul să-L tragă la socoteală pe Dumnezeu pentru că…
  • Dumnezeu este Creator și noi, oamenii, suntem creația Lui. El este olarul și noi suntem lutul Lui.
  • Pentru că este Creatorul nostru are deplină stăpânire asupra noastră, îi aparținem deplin.
  • Dumnezeu nu este dictator pentru că El nu este om. Dumnezeu este Suveran peste tot Universul pentru că toate lucrurile au fost create de El, totul îi aparține și El este stăpân peste toate.
  • Dumnezeu a creat și stabilit legile fizice și spirituale din acest Univers.
  • Datoria noastră a oamenilor este să ne supunem legilor stabilite de Dumnezeu și să-i fim recunoscători pentru mila Sa față de noi și să-i fim supuși în toate.

Spuneți-i prietenului britanic să începeteze a mai crede despre Dumnezeu așa cum crede despre restul oamenilor și să nu se pună în rând cu Dumnezeu prin felul de vorbire pe care îl are. Biblia ne relatează despre împăratul Nebucadnețar care tot a încercat să se facă de o potrivă cu Dumnezeu și a avut gânduri prea îndrăznețe despre sine însuși. După ce a fost smerit de Dumnezeu, Nebucadnețar a spus:

După trecerea vremii sorocite, eu, Nebucadneţar, am ridicat ochii spre cer şi mi-a venit iarăşi mintea la loc. Am binecuvântat pe Cel Preaînalt, am lăudat şi slăvit pe Cel ce trăieşte veşnic, Acela a cărui stăpânire este veşnică şi a cărui Împărăţie dăinuie din neam în neam. Toţi locuitorii pământului sunt o nimica înaintea Lui; El face ce vrea cu oastea cerurilor şi cu locuitorii pământului, şi nimeni nu poate să stea împotriva mâniei Lui, nici să-I zică: „Ce faci?” În vremea aceea mi-a venit mintea înapoi; slava împărăţiei mele, măreţia şi strălucirea mea mi s-au dat înapoi; sfetnicii şi mai marii mei din nou m-au căutat; am fost pus iarăşi peste împărăţia mea, şi puterea mea a crescut. Acum, eu, Nebucadneţar, laud, înalţ şi slăvesc pe Împăratul cerurilor, căci toate lucrările Lui sunt adevărate, toate căile Lui sunt drepte, şi El poate să smerească pe cei ce umblă cu mândrie!” (Daniel 4:34-37)

Atrag atenția cititorului la fraza “i-a venit mintea la loc”. Dumnezeu să ajute pe fiecare om să realizeze măreția și suveranitatea lui Dumnezeu și să aibă gânduri smerite despre sine.