Va trăi Lucifer veşnic?

Am primit următoarea întrebare cu privire la Lucifer:

Daca omul apuca sa manance si din pomul vietii devenea nemuritor? Genesa 3:22. Daca da, urmatoarea intrebare: Lucifer a mancat ? Va trai in vecii dar in iad ?  Cum interpretati Apocalipsa 20:10?

Da, aşa spune Biblia. Dumnezeu l-a izgonit pe om din grădina Edenului ca să nu mănânce şi din pomul vieţii şi apoi să trăiască veşnic în starea păcătoasă căzută în care era:

Domnul Dumnezeu a zis: „Iată că omul a ajuns ca unul din Noi, cunoscând binele şi răul. Să-l împiedicăm, dar, acum ca nu cumva să-şi întindă mâna, să ia şi din pomul vieţii, să mănânce din el şi să trăiască în veci.” De aceea Domnul Dumnezeu l-a izgonit din grădina Edenului, ca să lucreze pământul din care fusese luat. (Geneza 3:22-23)

Păcatul a pus un zid de despărţire între om şi Dumnezeu, a rupt relaţia şi comunicarea lor şi Dumnezeu a împiedicat pe om să rămână veşnic în această stare care implica şi pedeapsa păcatului, adică chinurile iadului. În dragostea Sa, Dumnezeu a alcătuit şi apoi a adus la îndeplinire un plan de mântuire pentru oameni şi acesta a fost realizat prin jertfa Domnului nostru Isus Hristos:

Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică. (Ioan 3:16)

Spre deosebire de oameni care pot  primi iertarea şi posibilitatea restabilirii relaţiei cu Dumnezeu, Lucifer este condamnat la un chin veşnic, aşa cum spune Scriptura:

Şi diavolul, care-i înşela, a fost aruncat în iazul de foc şi de pucioasă, unde este fiara şi prorocul mincinos. Şi vor fi munciţi zi şi noapte în vecii vecilor. (Apocalipsa 20:10)

Şi aşa este, Lucifer va fi chinuit acolo în vechii vecilor, aşa cum scrie. Nu mai necesită versetul nici o altă interpretare.

Trist este că şi oamenii care au respins dragostea lui Dumnezeu şi iertarea care este în Isus Hristos, vor împărtăşi aceeaşi soartă a lui Lucifer, adică vor fi şi sufletele lor chinuite în vecii vecilor în iazul de foc şi de pucioasă:

Apoi a urmat un alt înger, al treilea, şi a zis cu glas tare: „Dacă se închină cineva fiarei şi icoanei ei şi primeşte semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea şi el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei Lui; şi va fi chinuit în foc şi în pucioasă, înaintea sfinţilor îngeri şi înaintea Mielului. Şi fumul chinului lor se suie în sus în vecii vecilor. Şi nici ziua, nici noaptea n-au odihnă cei ce se închină fiarei şi icoanei ei şi oricine primeşte semnul numelui ei! (Apocalipsa 14:9-11)

Chiar dacă se referă aici în mod direct la cei care vor trăi în perioada lui Antihrist şi i se vor închina, adevărul se aplică tuturor celor care au respins mântuirea care este în Hristos Isus. Să ne grăbim să credem în Mântuitorul nostru ca să primim iertarea păcatelor şi darul vieţii veşnice în Împărăţia Cerurilor cu El.