Ce cred despre pastorul Terry Jones din SUA care vrea să ardă Coranul?

Întrebare:

Cred ca ați văzut la știri despre acel pastor din SUA care vrea sa ardă Coranul in ziua de 11 septembrie ca protest fata de acel eveniment… Cum comentați acest lucru?

Nu este un lucru bun şi nu aşa ne învaţă pe noi Domnul Isus să ne purtăm cu oamenii de altă religie. Apostolul Pavel le-a scris astfel creştinilor din Colose:

Rugaţi-vă totodată şi pentru noi, ca Dumnezeu să ne deschidă o uşă pentru Cuvânt, ca să putem vesti taina lui Hristos, pentru care, iată, mă găsesc în lanţuri: ca s-o fac cunoscut aşa cum trebuie să vorbesc despre ea. Purtaţi-vă cu înţelepciune faţă de cei de afară; răscumpăraţi vremea. Vorbirea voastră să fie totdeauna cu har, dreasă cu sare, ca să ştiţi cum trebuie să răspundeţi fiecăruia. (Coloseni 4:3-6)

Apostolul ne învaţă să ne purtăm cu înţelepciune şi să răscumpărăm vremea vestind mesajul Evangheliei şi aceasta să o facem printr-o vorbire înţeleaptă, dreasă cu sare. Musulmanii au nevoie să cunoască dragostea lui Dumnezeu, să audă şi să înţeleagă Evanghelia păcii. Ceea ce vrea să facă pastorul american Terry Jones mi se pare că nu este o manifestare  a dragostei şi nici purtare înţeleaptă. Prin această faptă el doar provoacă mânie şi ură faţă de creştini. În ţările musulmane este foarte mult denaturată imaginea creştinilor şi prin această faptă şi mai mult va fi denaturată imaginea noastră.

În Epistola către Tit Apostolul Pavel îi dă instrucţiuni să-i înveţe astfel pe creştini:

Adu-le aminte să fie supuşi stăpânirilor şi dregătorilor, să-i asculte, să fie gata să facă orice lucru bun, să nu vorbească de rău pe nimeni, să nu fie gata de ceartă, ci cumpătaţi, plini de blândeţe faţă de toţi oamenii. Căci şi noi eram altădată fără minte, neascultători, rătăciţi, robiţi de tot felul de pofte şi de plăceri, trăind în răutate şi în pizmă, vrednici să fim urâţi şi urându-ne unii pe alţii. Dar, când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, şi dragostea Lui de oameni, El ne-a mântuit, nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea naşterii din nou şi prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt, pe care L-a vărsat din belşug peste noi, prin Isus Hristos, Mântuitorul nostru; pentru ca, odată socotiţi neprihăniţi prin harul Lui, să ne facem, în nădejde, moştenitori ai vieţii veşnice. Adevărat este cuvântul acesta şi vreau să spui apăsat aceste lucruri, pentru ca cei ce au crezut în Dumnezeu să caute să fie cei dintâi în fapte bune. Iată ce este bine şi de folos pentru oameni! (Tit 3:1-8)

Vedeţi, când este vorba de cei care ne urăsc şi ne persecută pentru că suntem creştini, suntem învăţaţi să fim gata să le facem orice lucru bun, să nu-i vorbim de rău, să nu fim gata de ceartă ci să fim plini de blândeţe faţă de toţi oamenii şi să le vorbim de dragostea lui Dumnezeu care a fost arătată în Hristos Isus. Aşa să ne ajute Dumnezeu pe toţi, să le vorbim şi să le arătăm tuturor dragostea lui nemărginită….

Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică. (Ioan 3:16)

Musulmanii sunt cuprinşi în dragostea lui Dumnezeu şi pentru ei a murit Domnul Isus Hristos. Cine va merge să le vestească şi să le arate această dragoste?