Pentru ce va fi pedesit păcătosul nepocăit, dacă Domnul Isus a murit și pentru păcatele lui?

Întrebare:

Daca Isus a platit in locul pacatosului, acesta pentru ce mai este tinut ca vinovat? Dacă Isus a fost pedepsit pentru păcatul întregii lumi,nu este nedrept ca Dumnezeu sa pedepsească de doua ori pentru aceleasi pacate?

 

Dacă ar fi să fim judecați după faptele noastre, nimeni nu am fi putut rămâne în picioare la judecată, pentru că toți am păcătuit și suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. Din acest motiv scăparea noastră este să nu ajungem la judecată. Aceasta este posibil prin credință în Numele Domnului Isus. Dar cine nu crede în Numele Domnului Isus, a și fost judecat! Dar nu pentru faptele rele pe care le-a făcut, dar pentru că nu a crezut în Numele singurului Fiu a lui Dumnezeu, care a murit pentru păcatele lui.

Oricine crede în El, nu este judecat; dar cine nu crede, a şi fost judecat, pentrucă n-a crezut în Numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. (Ioan 3:18)

Capitolul 20 din cartea Apocalipsa ne vorbește despre două învieri. De prima înviere au parte credincioșii și despre ei se spune că sunt fericiți și sfinți, asupra lor moartea a doua (iazul care arde cu foc și cu pucioasă) nu are nici o putere și ei vor împărăți împreună cu Hristos o mie de ani. Despre ceilalți morți se spune că ei vor învia după o mie de ani pentru judecată. La Apocalipsa 20:11-15 este descrisă judecata de apoi. La această judecată, fiecare va fi judecat după faptele lui. Tuturor oamenilor li se va dovedi, că după faptele lor merită pedeapsa cu moartea. Dar, pentru că Domnul Isus a murit pentru păcatele lor, ei vor fi oândiți nu pentru faptele lor rele pe care le-au făcut, ci pentru că nu au fost găsiți în cartea vieții!

Apoi am văzut un scaun de domnie mare şi alb, şi pe Cel ce şedea pe el. Pămîntul şi cerul au fugit dinaintea Lui, şi nu s-a mai găsit loc pentru ele. Şi am văzut pe morţi, mari şi mici, stînd în picioare înaintea scaunului de domnie. Nişte cărţi au fost deschise. Şi a fost deschisă o altă carte, care este cartea vieţii. Şi morţii au fost judecaţi după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărţile acelea. Marea a dat înapoi pe morţii cari erau în ea; Moartea şi Locuinţa morţilor au dat înapoi pe morţii cari erau în ele. Fiecare a fost judecat după faptele lui. Şi Moartea şi Locuinţa morţilor au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieţii, a fost aruncat în iazul de foc. (Apocalipsa 20:11-15)

În Biblie găsim puține texte despre cartea vieții. Studiind aceste texte ne putem face niște concluzii vis a vis de acest subiect. Cartea vieții:

  • A fsot scrisă de la întemeierea lumii

  • Unii oameni nu au fost scriși în ea de la întemeierea lumii:

Şi toţi locuitorii pămîntului i se vor închina, toţi aceia al căror nume n-a fost scris, de la întemeierea lumii, în cartea vieţii Mielului, care a fost jungheat. (Apocalipsa 13:8)

  • Unii sunt șterși din cartea vieții mielului, chiar dacă au fost scriși în această carte (aici merge vorba despre copiii lui Israel, care erau în legământul Legii cu Dumnezeu):

Moise s-a întors la Domnul, şi a zis: „Ah! poporul acesta a făcut un păcat foarte mare! Şi-au făcut un dumnezeu de aur. Iartă-le acum păcatul! Dacă nu, atunci, şterge-mă din cartea Ta, pe care ai scris-o!” Domnul a zis lui Moise: „Pe cel ce a păcătuit împotriva Mea, pe acela îl voi şterge din cartea Mea. Du-te dar, şi du poporul unde ţi-am spus. Iată, Îngerul Meu va merge înaintea ta, dar în ziua răzbunării Mele, îi voi pedepsi pentru păcatul lor!”