De ce Isus mai este numit şi Emanuel?

Întrebare:

Reciteam Evanghelia după Matei când se apropia Crăciunul si doresc
sa va întreb de ce in proorocie se pomenește de „Emanuel” ca nume
pentru „Isus”?

Isus - Emanuel

Textul din Evanghelia după Matei

spune astfel…

Iar naşterea lui Isus Hristos a fost aşa: Maria, mama Lui, era logodită cu Iosif; şi, înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit şi nu voia s-o facă de ruşine înaintea lumii; de aceea şi-a pus de gând s-o lase pe ascuns. Dar, pe când se gândea el la aceste lucruri, i s-a arătat în vis un înger al Domnului şi i-a zis: „Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevasta ta, căci ce S-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Ea va naşte un Fiu, şi-I vei pune numele Isus, pentru că El va mântui pe poporul Lui de păcatele sale.” Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul care zice: „Iată, fecioara va fi însărcinată, va naşte un Fiu, şi-I vor pune numele Emanuel” care, tălmăcit, înseamnă: „Dumnezeu este cu noi.” (Matei 1:18-23)

Importanţa şi semnificaţia numelor

Numele în Biblie şi în vremurile dinainte aveau o mai mare semnificaţie decât în vremurile noastre. În zilele de azi, oamenii aleg nume pentru copiii lor după felul cum sună un nume sau altul, sau în cinstea părinţilor, sau după numele personajelor din cărţi sau filme. Nu tot aşa era înainte. Numele reflecta o dorinţă a părinţilor, o realitate, un eveniment din viaţa lor sau o calitate pe care o doreau ei pentru copilul lor, etc. Fiecare nume are o semnificaţie. De exemplu, numele “Vasile” pe care îl port eu înseamnă regal, împărătesc. Dar  nimeni din familia mea nu au ştiut când mi-au ales acest nume. Surorile au propus să fiu numit aşa după numele unui verişor al nostru, tot Vasile, pentru că ei fiind copiii se jucau toţi interesant şi posibil, surorile mele or fi dorit să fiu şi eu bun la joacă ca vărul meu. Sper că nu le-am dezamăgit în acest sens. Tatălui meu, care tot Vasile se numea, i-a plăcut propunerea surorilor mele şi aşa am ajuns să fiu numit Vasile. Mi-au spus că se mai gândeau să mă numească “Sergiu” pentru că le părea că sună mai frumos. Dar, cu siguranţă că şi despre semnificaţia numelui Sergiu nu ştiau care este. Slăvit să fie Dumnezeu care s-a îngrijit de mine să nu rămân doar cu numele de împărătesc, ci mi-a descoperit calea mântuirii şi prin credinţă în Isus Hristos am ajuns să fiu regal, pentru că sunt fiul Împăratului Împăraţilor care mi-a dat dreptul să mă numesc copilul lui Dumnezeu. Chiar mai mult, fac parte dintr-o preoţie împărătească, dintr-un neam sfânt pe care Dumnezeu şi l-a ales ca să vestească puterile lui minunate. Slăvit să fie Numele Lui.

Semnificaţia numelor Mântuitorului

Am văzut din pasajul biblic că îngerul i-a spus lui Iosif să-i dea pruncului care se va naşte numele “Isus” pentru că el va mântui pe poporul Lui de păcatele sale. Aceasta este semnificaţia numelui Isus – mântuitor, sau salvator, sau izbăvitor. Evanghelistul Matei arată însă pe parcursul întregii Evanghelii care îi poartă numele cum în Domnul Isus s-au împlinit profeţiile din Vechiul Testament

Prorocul Isaia a făcut profeţie despre Domnul Isus în care l-a numit pe Mântuitorul “Emanuel” ceea ce înseamnă – Dumnezeu este cu noi. În prima lui profeţie spune astfel:

De aceea, Domnul însuşi vă va da un semn: „Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naşte un Fiu şi-I va pune numele Emanuel. (Isaia 7:14)

Numele Emanuel şi Isus nu se contrazic ci se completează

Prin aceste două nume Dumnezeu a vrut să comunice lumii că în persoana Fiului Său, Dumnezeu este cu noi (Emanuel) şi a venit ca să mântuiască pe poporul Lui de păcatele Sale (Isus).

Slăvit să fie Dumnezeu care a săvârşit această mare lucrare de mântuire a sufletelor tuturor oamenilor prin Fiul Său Isus Hristos.