Este păcat a copia?

Da, bineînţeles. A copia este păcat pentru că este înşelăciune şi Dumnezeu spune în Cuvântul Său astfel:

Cel ce se dedă la înşelăciune nu va locui în casa mea; cel ce spune minciuni nu va sta înaintea mea. (Psalmi 101:7)

Apoi, copiatul mai este şi un furt de informaţie pe care nu o posezi în anumite împrejurări. De aceea, are o aplicare directă şi pentru elevi următorul Cuvânt de la Dumnezeu care a fost adresat atunci robilor:

Sfătuieşte pe robi să fie supuşi stăpânilor lor, să le fie pe plac în toate lucrurile, să nu le întoarcă vorba, să nu fure nimic, ci totdeauna să dea dovadă de o desăvârşită credincioşie, ca să facă în totul cinste învăţăturii lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru. Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toţi oamenii, a fost arătat şi ne învaţă s-o rupem cu păgânătatea şi cu poftele lumeşti şi să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate şi evlavie, aşteptând fericita noastră nădejde şi arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu şi Mântuitor Isus Hristos. El S-a dat pe Sine însuşi pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fărădelege şi să-Şi cureţe un norod care să fie al Lui, plin de râvnă pentru fapte bune. (Tit 2:9-14)

Elevul creştin care copie nu mai dă dovadă de credincioşie desăvârşită şi nu mai face cinste învăţăturii lui Dumnezeu şi a Mântuitorului nostru.

Una din tinerele Bisericii “Bunăvestirea” pe care o păstoresc a venit şi mi-a cerut sfatul cum să procedeze când se apropia examenul dificil de bacalaureat, mai ales că toată clasa puneau presiune asupra ei ca să dea şi ea mită şi astfel să poată copia în timpul examenelor. I-am dat aceleaşi sfaturi pe care le-am dat în acest articol şi ea, a urmat sfatul şi a dat dovadă de o credincioşie desăvârşită. Astfel, Dumnezeu i-a dat înţelepciune şi a dat cel mai bine examenele lăsând şi o frumoasă mărturie pentru ceilalţi colegi ai ei. În acelaşi an a devenit studentă la facultatea de drept a Universităţii şi Dumnezeu a onorat credincioşia ei în mod deosebit şi acum este una din cei mai buni şi respectaţi studenţi la facultate. Dumnezeu totdeauna va onora pe creştinii care se poartă cu credincioşie desăvârşită şi aduc într-u totul cinste învăţăturii Mântuitorului nostru Isus Hristos.