Avem dreptul să comunicăm cu îngerul nostru păzitor?

Întrebare:

Avem dreptul să intrăm în legătură cu îngerul nostru păzitor?

Avem dreptul să comunicăm cu îngerul nostru păzitor?Dar de ce aveți nevoie să comunicați cu îngerul păzitor? Bucurați-vă că aveți posibilitatea să comunicați prin rugăciune și studierea Sfintelor Scripturi cu Dumnezeu, care i-a făcut pe îngeri și îi trimite să ne slujească nouă. Atunci când are ceva să ne comunice prin îngeri, Dumnezeu va decide și va face aceasta. Feriți-vă de încercarea să intrați în legătură cu îngerii și comunicarea cu ei, pentru că Satana, ca să ne înșele, se poate preface în înger de lumină și despre aceasta ne este bine comunicat în Biblie.

Şi nu este de mirare, căci chiar Satana se preface într-un înger de lumină. (2 Corinteni 11:14)

Există religii în lume a căror inițiatori au spus că li s-a înfățișat un înger și le-a transmis meseajul pe care ei apoi l-au propovăduit și au dus pe mulți în rătăcire și pierzare. Tocmai pentru astfel de cazuri a spus Dumnezeu prin Apostolul Pavel în Sfintele Scripturi astfel:

Dar, chiar dacă noi înşine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o Evanghelie deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatema! (Galateni 1:8)

Lăsați îngerul sau îngerii păzitori să-și facă slujba și nu căutați, nici nu inițiați nici un fel de comunicare cu îngerii, ca să nu dați nici un prilej să fiți dus (dusă) în rătăcire.