Cine a murit primul: Adam sau Eva?

Despre zilele lui Adam Biblia scrie următoarele:

Iată cartea neamurilor lui Adam. În ziua când a făcut Dumnezeu pe om, l-a făcut după asemănarea lui Dumnezeu. I-a făcut parte bărbătească şi parte femeiască, i-a binecuvântat şi le-a dat numele de „om”, în ziua când au fost făcuţi. La vârsta de o sută treizeci de ani, Adam a născut un fiu după chipul şi asemănarea lui şi i-a pus numele Set. După naşterea lui Set, Adam a trăit opt sute de ani; şi a născut fii şi fiice. Toate zilele pe care le-a trăit Adam au fost de nouă sute treizeci de ani; apoi a murit. (Geneza 5:1-5)

Nu este specificat în Biblie câţi ani a trăit Eva.