Cine este fiica Babilonului?

Întrebare:

Cine este fiica Babilonului? 

Fiica babilonului

Există mai multe locuri în Vechiul Testament unde găsim această frază. Un prim loc este Psalmul 137. Contextul acestui psalm ne va ajuta cel mai bine să înțelegem cine este fiica Babilonului, de aceea îl voi cita în întregime:

Pe malurile râurilor Babilonului şedeam jos şi plângeam, când ne aduceam aminte de Sion. În sălciile din ţinutul acela ne atârnaserăm harpele. Căci acolo, biruitorii noştri ne cereau cântări, şi asupritorii noştri ne cereau bucurie, zicând: „Cântaţi-ne câteva din cântările Sionului!” – Cum să cântăm noi cântările Domnului pe un pământ străin? Dacă te voi uita, Ierusalime, să-şi uite dreapta mea destoinicia ei! Să mi se lipească limba de cerul gurii, dacă nu-mi voi aduce aminte de tine, dacă nu voi face din Ierusalim culmea bucuriei mele! Adu-Ţi aminte, Doamne, de copiii Edomului, care, în ziua nenorocirii Ierusalimului, ziceau: „Radeţi-l, radeţi-l din temelii!” Ah! fiica Babilonului, sortită pustiirii, ferice de cine-ţi va întoarce la fel răul pe care ni l-ai făcut! Ferice de cine va apuca pe pruncii tăi şi-i va zdrobi de stâncă! (Psalmi 137:1-9)

În acest context, evenimentele se desfășoară pe malurile râului Babilonului, unde cântăreții de la templu acum stăteau jos și plângeau pentru că își aduceau aminte de Sion. Biruitorii lor, adică babilonenii, cei ce au venit în Iersualim și i-au biruit și apoi i-au adus în robie, acum le cereau să le cânte cântări de bucurie din cântările Sionului. Spre sfârșit, autorul spune că fiica Babilonului este sortită pustiirii și este fericit cel care îi va intoarce răul pe care i l-a făcut ea Iudeilor.

Expresia “fiica Babilonului” este o figură de stil numită sinegdocă prin care generalul este înlocuit cu particularul și invers. Tot poporul Babilonului este numit astfel. La toți ei se referă. Mai spune aici și despre pruncii ei că vor fi zdrobiți de stâncă, adică oamenii din acest popor vor avea această soartă.

Mai există și alte texte biblice unde este folosită această expresie. Iată câteva din ele:

Coboară-te şi şezi în ţărână, fecioară, fiica Babilonului; şezi pe pământ, fără scaun de domnie, fiica haldeilor; căci nu te vor mai numi subţirică şi plăcută. (Isaia 47:1)
Iată, vine un popor de la miazănoapte, şi un neam mare şi nişte împăraţi puternici se ridică de la marginile pământului. Poartă arc şi suliţă, sunt necruţători şi fără milă; glasul le mugeşte ca marea; sunt călare pe cai, ca un om gata de luptă, împotriva ta, fiica Babilonului! (Ieremia 50:41-42)
Căci aşa vorbeşte Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel: „Fiica Babilonului este ca o arie pe vremea când este călcată cu picioarele: încă o clipă, şi va veni pentru ea vremea secerişului.” (Ieremia 51:33)

Deci, fiica Babilonului este poporul Babilonului, despre care există multe profeții în Biblie. Multe din ele urmează încă să se împlinească în viitor.