Cine sunt cei de sub pămînt menționați în textul de la Filipeni 2:10?

Întrebare:

Am o nelămurire în înțelegerea versetului 10 din Filipeni capitolul 2, puteți să-mi spuneți cine sunt cei de sub pământ despre care se vorbește în acest verset?

Cine sunt cei de sub pămînt menționați în textul de la Filipeni 2:10?Iată acest verset în contextul lui:

De aceea şi Dumnezeu L-a înălţat nespus de mult, şi I-a dat Numele, care este mai pe sus de orice nume; pentru ca, în Numele lui Isus, să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pămînt şi de supt pămînt, şi orice limbă să mărturisească, spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este Domnul. (Filipeni 2:9-11)

Cine sunt cei de supt pământ? Sub pământ se află Locuința Morților. În toate textele biblice, când se vorbește că cineva merge în Locuința Morților, se spune că se pogoară în Locuința Morților, ca de exemplu:

Şi tu, Capernaume, vei fi înălţat oare pînă la cer? Vei fi pogorît pînă în Locuinţa morţilor. (Luca 10:15)

Faptul că Locuința Morților se află sub pământ ne dovedește și textul din cartea Numeri, care vorbește despre răscoala lui Core:

Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis:  „Vorbeşte adunării, şi spune-i: ,Daţi-vă la o parte din preajma locuinţei lui Core, Datan şi Abiram!” Moise s-a sculat, şi s-a dus la Datan şi Abiram; şi bătrînii lui Israel au mers după el. A vorbit adunării, şi a zis: „Depărtaţi-vă de corturile acestor oameni răi, şi nu vă atingeţi de nimic din ce este al lor, ca să nu periţi odată cu pedepsirea lor pentru toate păcatele lor.” Ei s-au depărtat din preajma locuinţei lui Core, Datan şi Abiram. Datan şi Abiram au ieşit afară, şi au stătut la uşa corturilor lor, cu nevestele, copiii şi pruncii lor. Moise a zis: „Iată cum veţi cunoaşte că Domnul m-a trimes să fac toate aceste lucruri, şi că nu lucrez din capul meu. Dacă oamenii aceştia vor muri cum mor toţi oamenii şi dacă vor avea aceeaş soartă ca toţi oamenii, nu m-a trimes Domnul; dar dacă Domnul va face un lucru ne mai auzit, dacă pămîntul îşi va deschide gura ca să-i înghită cu tot ce au, aşa încît se vor pogorî de vii în locuinţa morţilor,-atunci veţi şti că oamenii aceştia au hulit pe Domnul.” Pe cînd isprăvea el de spus toate aceste vorbe, pămîntul de subt ei s-a despicat în două. Pămîntul şi-a deschis gura, şi i-a înghiţit, pe ei şi casele lor, împreună cu toţi oamenii lui Core şi toate averile lor. Şi s-au pogorît astfel de vii în locuinţa morţilor, ei şi tot ce aveau; pămîntul i-a acoperit de tot, şi au perit din mijlocul adunării. (Numeri 16:23-33)

Deci, cei de supt pământ, care își vor pleca genunchii înaintea Domnului Isus sunt cei din Locuința Morților, care se află sub pământ.