Despre câte ceruri este vorba în Biblie?

Întrebare:

Ştiţi că primul verset este “La început Dumnezeu a făcut cerurile şi pământul”. Despre câte ceruri este vorba în Biblie?


Faptul că în versetul 1 se foloseşte pluralul – putem presupune că au fost create minim 2 ceruri

Versetul 1 nu face referire la atmosferă şi univers deoarece acestea au fost create mai târziu.

“Dumnezeu a zis: „Să fie o întindere între ape, şi ea să despartă apele de ape.” Şi Dumnezeu a făcut întinderea, şi ea a despărţit apele care sunt dedesubtul întinderii de apele care sunt deasupra întinderii. Şi aşa a fost. Dumnezeu a numit întinderea cer. Astfel, a fost o seară, şi apoi a fost o dimineaţă: aceasta a fost ziua a doua.” (Geneza 1:6-8)

“Dumnezeu a zis: „Să fie nişte luminători în întinderea cerului, ca să despartă ziua de noapte; ei să fie nişte semne care să arate vremurile, zilele şi anii; şi să slujească de luminători în întinderea cerului, ca să lumineze pământul.” Şi aşa a fost. Dumnezeu a făcut cei doi mari luminători, şi anume: luminătorul cel mai mare ca să stăpânească ziua, şi luminătorul cel mai mic ca să stăpânească noaptea; a făcut şi stelele. Dumnezeu i-a aşezat în întinderea cerului ca să lumineze pământul, să stăpânească ziua şi noaptea şi să despartă lumina de întuneric. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun. Astfel, a fost o seară, şi apoi a fost o dimineaţă: aceasta a fost ziua a patra. ” (Geneza 1:14-19)

Deci nu putem afirma că “cerurile” din versetul 1 cuprind şi cerurile create mai târziu (atmosfera şi stelele).

Biblia vorbeşte despre un al treilea cer

Apostolul Pavel vorbeşte despre sine că a fost răpit în al treilea cer.

“ E nevoie să mă laud, măcar că nu este de folos. Voi veni totuşi la vedeniile şi descoperirile Domnului. Cunosc un om în Hristos, care, acum paisprezece ani, a fost răpit până în al treilea cer (dacă a fost în trup, nu ştiu; dacă a fost fără trup, nu ştiu: Dumnezeu ştie). Şi ştiu că omul acesta (dacă a fost în trup sau fără trup, nu ştiu: Dumnezeu ştie) a fost răpit în rai şi a auzit cuvinte care nu se pot spune şi pe care nu-i este îngăduit unui om să le rostească. ” (2Corinteni 12:1-4)

Acest al treilea cer este numit şi rai, de către apostolul Pavel.

Deci, Biblia menţionează trei ceruri.