De ce îți merge prost și ai insucces în toate lucrurile?

Întrebare:

De un an şi jumătate îmi merge extrem de prost şi nu se leagă nimic şi nu ştiu încotro s-o apuc. Plec la drum să rezolv să iau de lucru şi toate bune si frumoase şi când mă apropii de final totul cade şi trebuie să o iau de la început.

În viaţa fiecărui om au fost vremuri de insucces şi probleme. Nimănui nu-i place să aibă parte de ele, totuşi atunci când la uşa vieţii noastre bate insuccesul şi problemele, trebuie să te întrebi “De ce am parte de ele? Care este cauza problemelor şi insucceselor din viaţa mea?” Când punem această întrebare lui Dumnezeu, El ne răspunde pe paginile Sfintei Scripturi. Prima cauză a problemelor şi neplăcerilor din viaţa noastră, poate fi:

Neascultarea

Când a dat legile şi poruncile Sale poporului Israel, Dumnezeu le-a pus în faţă binecuvântarea şi blestemul. Astfel El a spus poporului Său următoarele cuvinte: (în timp ce citeşti, atrage atenţia ce aduce binecuvântarea lui Dumnezeu în viaţa noastră şi ce poate pricinui blestemul şi insuccesele din viaţa noastră):

Dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău păzind şi împlinind toate poruncile Lui pe care ţi le dau astăzi, Domnul Dumnezeul tău îţi va da întâietate asupra tuturor neamurilor de pe pământ. Iată toate binecuvântările care vor veni peste tine şi de care vei avea parte, dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău: Vei fi binecuvântat în cetate şi vei fi binecuvântat la câmp. Rodul pântecelui tău, rodul pământului tău, rodul turmelor tale, fătul vacilor şi oilor tale, toate acestea vor fi binecuvântate. Coşniţa şi postava ta vor fi binecuvântate. Vei fi binecuvântat la venirea ta şi vei fi binecuvântat la plecarea ta. Domnul îţi va da biruinţă asupra vrăjmaşilor tăi care se vor ridica împotriva ta; pe un drum vor ieşi împotriva ta, dar pe şapte drumuri vor fugi dinaintea ta. Domnul va face ca binecuvântarea să fie cu tine în grânarele tale şi în toate lucrurile pe care vei pune mâna. Te va binecuvânta în ţara pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău. Vei fi pentru Domnul un popor sfânt, cum ţi-a jurat El, dacă vei păzi poruncile Domnului Dumnezeului tău şi vei umbla pe căile Lui. Toate popoarele vor vedea că tu porţi Numele Domnului şi se vor teme de tine. Domnul te va copleşi cu bunătăţi, înmulţind rodul trupului tău, rodul turmelor tale şi rodul pământului tău, în ţara pe care Domnul a jurat părinţilor tăi că ţi-o va da. Domnul îţi va deschide comoara Lui cea bună, cerul, ca să trimită ţării tale ploaie la vreme şi ca să binecuvânteze tot lucrul mâinilor tale: vei da cu împrumut multor neamuri, dar tu nu vei lua cu împrumut. Domnul te va face să fii cap, nu coadă; întotdeauna vei fi sus, şi niciodată nu vei fi jos, dacă vei asculta de poruncile Domnului Dumnezeului tău pe care ţi le dau astăzi, dacă le vei păzi şi le vei împlini şi nu te vei abate nici la dreapta, nici la stânga de la toate poruncile pe care vi le dau astăzi, ca să vă duceţi după alţi dumnezei şi să le slujiţi. Dar dacă nu vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău, dacă nu vei păzi şi nu vei împlini toate poruncile Lui şi toate legile Lui, pe care ţi le dau astăzi, iată toate blestemele care vor veni peste tine şi de care vei avea parte. Vei fi blestemat în cetate şi vei fi blestemat pe câmp. Coşniţa şi postava ta vor fi blestemate. Rodul trupului tău, rodul pământului tău, fătul vacilor tale şi fătul oilor tale, toate vor fi blestemate. Vei fi blestemat la venirea ta şi vei fi blestemat la plecarea ta. Domnul va trimite împotriva ta blestemul, tulburarea şi ameninţarea, în mijlocul tuturor lucrurilor de care te vei apuca, până vei fi nimicit, până vei pieri curând, din pricina răutăţii faptelor tale, care te-a făcut să Mă părăseşti. (Deuteronomul 28:1-20)

Dacă ai citit atent pasajul de mai sus, ai putut observa că binecuvântarea şi blestemul sunt strâns legate de atitudinea noastră faţă de Cuvântul Lui Dumnezeu. El a spus clar şi răspicat că dacă noi vom asculta de glasul Lui, de legile şi poruncile Lui, atunci ca rezultat Îşi va revărsa binecuvântarea Sa peste noi. Dar dacă omul se depărtează de la Cuvântul Său şi nu mai doreşte să asculte şi să păzească cele scrise în Sfintele Scripturi, atunci Dumnezeu în loc de binecuvântare este nevoit să trimită blestem. Totuşi, nu totdeauna problemele din viaţa noastră sunt rezultatul neascultării.

Încercare de la Domnul

Sfânta Scriptură mai spune că :

De altă parte, ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, şi anume spre binele celor ce sunt chemaţi după planul Său. (Romani 8:28)

Atât lucrurile bune cât şi cele rele lucrează spre binele celor ce Îl iubesc pe Dumnezeu. Dacă eşti sigur că nu ai păcătuit şi viaţa ta este potrivită cu Sfintele Scripturi, atunci trebuie să ştii că insuccesele şi problemele prin care treci acum sunt spre binele tău. Dumnezeu nu face nimic în viaţa copiilor Săi, care în final să nu lucreze spre binele lor. Orice lucru, care nouă ni se pare bun sau rău lucrează spre binele nostru. De aceea Sfântul Iacov mai zice:

Fraţii mei, să priviţi ca o mare bucurie când treceţi prin felurite încercări, ca unii care ştiţi că încercarea credinţei voastre lucrează răbdare. Dar răbdarea trebuie să-şi facă desăvârşit lucrarea, ca să fiţi desăvârşiţi, întregi şi să nu duceţi lipsă de nimic. (Iacov 1:2-4)

Dragul meu, insuccesele şi problemele din viaţa noastră pot avea loc din două motive. Ele pot veni ca şi rezultat al neascultării noastre de glasul şi Cuvântul Lui Dumnezeu, sau pot fi o încercare pe care Dumnezeu doreşte să o folosească spre binele nostru. Te îndemn să-ţi analizezi viaţa în lumina Sfintelor Scripturi şi dacă găseşti ceva necurat şi păcătos în viaţa ta, astăzi este timpul când poţi să te întorci din toată inima la Dumnezeu şi astfel să alegi drumul binecuvântărilor şi nu al blestemelor. Dar, dacă Dumnezeu îţi arată acum că pricina problemelor tale nu este neascultarea şi păcatul tău, atunci bucură-te şi mulţumeşte-I pentru încercările de care ai parte. El doreşte să te înveţe o lecţie de dependenţă totală de El. De aceea, spune şi tu ca apostolul Pavel:

Şi El (Isus Hristos) mi-a zis: „Harul Meu îţi este de ajuns; căci puterea Mea în slăbiciune este făcută desăvârşită.” Deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. De aceea simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări, pentru Hristos; căci când sunt slab, atunci sunt tare. (2 Corinteni 12:9-10)

Dumnezeu să vă facă parte de Harul Său atotsuficient!