Câți ani a durat robia egipteană a Evreilor?

Întrebare:

Cum explicați  că în GENESA cap.15,ver.13, DOMNUL a zis  lui  Avram că poporul ales va fi robit  timp de 400 de ani, iar în EXODUL cap.12,ver.40 n-i se spune că șederea poporului în Egipt a fost de 430 de ani.

În primul text Dumnezeu a vorbit cu aproximație așa cum și noi oamenii vorbim cu aproximație. De exemplu, deseori zicem: “Domnul Isus s-a născut cu 2000 de ani în urmă”, sau “Domnul Isus Hristos a fost răstignit cu 2000 de ani în urmă”. Și într-un caz și în altul vorbim cu aproximație cu toate că între aceste două evenimente este o perioadă de 33 de ani. Așa este și în Geneza 15:13, Dumnezeu a vorbit cu aproximație pentru că până la urmă nu exactitatea perioadei de robie era importantă acolo, ci faptul că a fost profețită o perioadă de robie. În Exodul 12:40 deja avem o înregistrare istorică în care este trecută cu exactitate perioada robiei egiptene.