Când sexul între soţi devine un păcat?

Întrebare:

Când sexul între soţi devine un păcat?

1. Sexul între soţi devine un păcat când întră în căsătorie rudele de sânge

Dumnezeu interzice categoric căsătoria între rudele de sânge. Iată lista rudelor căsătoria cu care este interzisă:

Niciunul din voi să nu se apropie de ruda lui de sânge, ca să-i descopere goliciunea. Eu sunt Domnul. Să nu descoperi goliciunea tatălui tău, nici goliciunea mamei tale. Îţi este mamă: să nu-i descoperi goliciunea. Să nu descoperi goliciunea nevestei tatălui tău. Este goliciunea tatălui tău. Să nu descoperi goliciunea surorii tale, fata tatălui tău sau fata mamei tale, născută în casă sau afară din casă. Să nu descoperi goliciunea fetei fiului tău sau a fetei fetei tale. Căci este goliciunea ta. Să nu descoperi goliciunea fetei nevestei tatălui tău, născută din tatăl tău. Îţi este soră. Să nu descoperi goliciunea surorii tatălui tău. Este rudă de aproape cu tatăl tău. Să nu descoperi goliciunea surorii mamei tale. Este rudă de aproape cu mama ta. Să nu descoperi goliciunea fratelui tatălui tău. Să nu te apropii de nevasta lui. Îţi este mătuşă. Să nu descoperi goliciunea nurorii tale. Este nevasta fiului tău: să nu-i descoperi goliciunea. Să nu descoperi goliciunea nevestei fratelui tău. Este goliciunea fratelui tău. Să nu descoperi goliciunea unei femei şi a fetei ei. Să nu iei pe fata fiului ei, nici pe fata fetei ei, ca să le descoperi goliciunea. Îţi sunt rude de aproape: este o nelegiuire. Să nu iei pe sora nevestei tale, ca să-i faci în necaz, descoperindu-i goliciunea alături de nevasta ta, cât timp ea este încă în viaţă. (Leviticul 18:6-18)

2. Sexul între soţi devine un păcat când întreţin relaţii sexuale în perioada ciclului menstrual

Să nu te apropii de o femeie în timpul necurăţiei ei, când este la soroc, ca să-i descoperi goliciunea. (Leviticul 18:19)

3. Sexul între soţi devine un păcat când unul îl sileşte pe celălalt să facă lucruri neîngâduite

În mijlocul tău se descoperă goliciunea tatălui; în mijlocul tău este silită femeia în timpul necurăţiei ei! (Ezechiel 22:10)

4. Sexul între soţi devine un păcat atunci când este folosit pentru manipulare

Vă invit să citiţi articolul “Nu manipula sexual soţul sau soţia”.

5. Sexul între soţi devine păcat când răneşte cugetul

Unii soţi le cer soţiilor şi unele soţii le cer soţilor să facă în relaţia lor sexuală lucruri care sunt împotriva conştiinţei celuilalt şi astfel le rănesc cugetul. Biblia spune că…

Tot ce nu vine din încredinţare e păcat. (Romani 14:23)

Şi dacă conştiinţa îl opreşte pe unul din parteneri de la o anumită practică şi nu-i îngăduite să o facă, va păcătui şi cel care merge împotriva conştiinţei şi cel care îl sileşte sau pune presiune pe celălalt ca să meargă împotriva conştiinţei.

Recomand tuturor cititorilor să facă rost de cursul de studiul al Bibliei după metoda inductivă întitulat “Căsătorie fără regrete” de Kay Arthur. În acest curs, în lecţia 9 este abordat profund şi pe larg subiectul relaţiei sexuale între soţ şi soţie. De asemenea, vă recomand să faceţi rost de cursurile “Sexualitatea din perspectiva Bibliei” şi “Ce spune Biblia despre sexualitate” scrise de aceeaşi autoare.