Trebuie să dau săracilor când am puţini bani?

Întrebare:

Deci, atunci când am o sumă de bani (in jur de cinci lei) şi îmi cere un sărac (deşi am mare nevoie de bani) ar trebui să-i dau săracilor? Mi-am pus întrebarea „Ce ar face Isus în locul meu?”. Ştiu că iar da săracilor, dar eu am mare nevoie de banii aceia. Sper că m-am exprimat cum trebuie. Vreau să-mi spuneţi părerea dvs. Nu trebuie sa aibă legătură cu Biblia.

Trebuie să dau săracilor când am puţini bani?Eu voi răspunde cu Biblia pentru că îmi conduc viaţa după Cuvântul lui Dumnezeu şi pentru că am creat acest site tocmai cu scopul de a prezenta realitatea din perspectiva Bibliei. Aşa dar, cum aş proceda când trebuie să dau săracilor şi cum este corect conform Cuvântului lui Dumnezeu să procedezi cu săracii şi cerşetorii care apelează la ajutorul tău?

Să faci bine cât ai prilej şi să dai săracilor

În Epistola către Galateni este scris:

Cine primeşte învăţătura în Cuvânt să facă parte din toate bunurile lui şi celui ce-l învaţă. Nu vă înşelaţi: „Dumnezeu nu Se lasă să fie batjocorit.” Ce seamănă omul, aceea va şi secera. Cine seamănă în firea lui pământească va secera din firea pământească putrezirea; dar cine seamănă în Duhul va secera din Duhul viaţa veşnică. Să nu obosim în facerea binelui; căci, la vremea potrivită, vom secera, dacă nu vom cădea de oboseală. Aşadar, cât avem prilej, să facem bine la toţi, şi mai ales fraţilor în credinţă. (Galateni 6:6-10)

Acest text scoate în evidenţă trei adevăruri importante despre dărnicie în viaţa creştinului:

  1. Creştinul trebuie să facă parte din bunurile lui celui ce-l învaţă învăţătură sănătoasă din Cuvântul lui Dumnezeu. Atenţie, Dumnezeu nu pune aici taxe şi nu spune celui ce dă învăţătură din Cuvânt să o facă pentru bani sau să ceară această parte. Cuvântul acesta este adresat celui ce primeşte învăţătură din Cuvânt şi Dumnezeu îl învaţă să facă parte din toate bunurile lui celui ce-l învaţă.
  2. Cât are prilej, creştinul trebuie să facă bine, şi deci, să dea săracilor din banii lui şi la toţi pe care poate să-i ajute. Atenţie, Cuvântul spune “cât avem prilej”, adică cât avem posibilitate. Dacă nu avem posibilitate, adică dacă nu avem suficient pentru nevoile noastre sau ale familiei noastre, nu ne cere nimeni dăm săracilor sau să ajutăm pe alţii.
  3. Atunci când avem posibilitate să dăm săracilor şi să ajutăm, să le dăm prioritate fraţilor noştri în credinţă, adică să ajutăm în primul rând pe fraţii noştri de credinţă care se confruntă cu probleme de ordin material sau financiar.

Noi nu suntem Dumnezeu şi suntem limitaţi nefiind în stare să împlinim nevoile tuturor săracilor. Dar atât timp cât putem să facem bine, să facem bine şi să dăm săracilor.

Poartă de grijă celor din casa ta

În Epistola 1 către Timotei Apostolul Pavel a scris:

Dacă nu poartă cineva grijă de ai lui, şi mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credinţă şi este mai rău decât un necredincios. (1 Timotei 5:8)

Cu banii pe care îi câştigăm trebuie să ne îngrijim în primul rând de cei din casa noastră şi nu putem pune nevoile săracilor sau ale altora mai presus de nevoile celor din casa noastră. Cei din casa noastră sunt soţia, copiii, părinţii, fraţii, surorile, etc.

Nu opri o binefacere când ai de unde să dai săracilor

Înţeleptul Solomon a scris în cartea Proverbelor astfel:

Nu opri o binefacere celui ce are nevoie de ea, când poţi s-o faci. Nu zice aproapelui tău: „Du-te şi vino iarăşi; îţi voi da mâine!” când ai de unde să dai. (Proverbe 3:27-28)

Religiunea adevărată se manifestă în dărnicie faţă de cei lipsiţi şi dă săracilor

În Epistola lui Iacov este scris:

Religia curată şi neîntinată, înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este să cercetăm pe orfani şi pe văduve în necazurile lor şi să ne păzim neîntinaţi de lume. (Iacov 1:27)

Orfanii şi văduvele, iar în veacul nostru şi bătrânii, sunt categoria de oameni care trăiesc în sărăcie şi au nevoie de ajutorul nostru. De aceea, nu trece indiferent pe lângă aceşti oameni săraci şi oricând poţi să faci o binefacere nu o opri.

Nu închide ochii la nevoile săracilor

Tot în cartea Proverbelor lui Solomon mai este scris:

Omul milostiv va fi binecuvântat, pentru că dă săracului din pâinea lui. – (Proverbe 22:9)

şi încă…

Cine dă săracului nu duce lipsă, dar cine închide ochii este încărcat cu blesteme. – (Proverbe 28:27)

Este mai ferice să dai săracilor decât să primeşti

Când îşi lua rămas de la prezbiterii bisericii din Efes, Apostolul Pavel le-a amintit despre felul lui de trai în mijlocul lor şi a spus:

Singuri ştiţi că mâinile acestea au lucrat pentru trebuinţele mele şi ale celor ce erau cu mine. În toate privinţele v-am dat o pildă şi v-am arătat că, lucrând astfel, trebuie să ajutaţi pe cei slabi şi să vă aduceţi aminte de cuvintele Domnului Isus, care însuşi a zis: „Este mai ferice să dai decât să primeşti.” (Faptele apostolilor 20:34-35)

Lucrează ca să ai ce da săracilor

În Epistola către Efeseni, Apostolul Pavel îi învaţă astfel pe cei veniţi de curând la credinţa în Domnul Isus Hristos:

Cine fura să nu mai fure; ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, ca să aibă ce să dea celui lipsit. (Efeseni 4:28)

Pune împreună toate aceste învăţături şi hotărăşte singur cum să procedezi când te întâlneşti cu cel sărac şi lipsit.