Cum să se comporte o fată cu fostul ei prieten care acum o ignoră?

Întrebare:

Vă rog mult să-mi explicați cum trebuie să mă comport cu un băiat care a fost cel mai bun prieten al meu și care, acum, din motive neîntemeiate, mă ignoră?

Cum să se comporte o fată cu fostul ei prieten care acum o ignoră?Să nu i te impui lui ca să nu fii ignorată şi mai mult de el şi apoi de toată lumea. Comportamentul cu ruşine şi sfială face cinste unei fete, aşa este scris în Sfintele Scripturi, chiar dacă în acel text se referă în primul rând la vestimentaţie.

Nu cumva să-l urăşti pe acest băiat. În inima creştinului nu trebuie să fie ură pentru nimeni. De aceea, trăieşte în pace cu acest băiat şi dacă îţi este coleg de clasă sau de şcoală poartă-te cu el tot aşa cum te porţi cu toţi ceilalţi colegi, adică tot cu ruşine şi sfială şi în chip evlavios.

Nu întoarceţi nimănui rău pentru rău. Urmăriţi ce este bine, înaintea tuturor oamenilor. Dacă este cu putinţă, întrucât atârnă de voi, trăiţi în pace cu toţi oamenii. (Romani 12:17-18)

Dacă acel băiat încă nu este un copil al lui Dumnezeu începe să te rogi pentru mântuirea sufletului lui şi tot aşa roagă-te şi pentru toţi ceilalţi colegi şi colege ale tale de clasă sau de facultate. Aşa ne învaţă Dumnezeu în Sfintele Scripturi:

Vă îndemn, dar, înainte de toate, să faceţi rugăciuni, cereri, mijlociri, mulţumiri pentru toţi oamenii, (1 Timotei 2:1)

Fii înţeleaptă şi protejează-te de astfel de frustrări în viitor şi nu mai accepta nici odată întâlnirile cu băieţii până la căsătorie. Dacă ţi se pare straniu ceea ce îţi spun te invit să citeşti articolele “Întâlnirile şi căsătoria reuşită” partea I şi partea II.

Concentrează-te acum la zidirea relaţiei tale cu Dumnezeu şi învaţă să trăieşti în deplină ascultare de El şi fii sigură că el îşi va îndeplini făgăduinţa pe care a făcut-o în Cuvântul Său când a zis:

Aşteptarea celor neprihăniţi nu va fi decât bucurie, dar nădejdea celor răi va pieri. – (Proverbe 10:28)

Dumnezeu să te ajute să trăieşti o viaţă neprihănită.