Despre câți arhangheli se vorbește în Biblie?

Întrebare:

Câți arhangheli sunt în Biblie?

Cuvântul Arhanghel este folosit doar de două ori în Biblie și de fiecare dată la singular. Prima referință o găsim la 1 Tesaloniceni 4:16, unde se vorbește despre răpirea bisericii:

Căci însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va coborî din cer, şi întâi vor învia cei morţi în Hristos.

Arhanghelii Mihail și Gavril

Arhanghelii Mihail și Gavril

A doua referință o găsim la Iuda 1:9, unde se vorbește despre arhanghelul Mihail:

Arhanghelul Mihail, când se împotrivea diavolului şi se certa cu el pentru trupul lui Moise, n-a îndrăznit să rostească împotriva lui o judecată de ocară, ci doar a zis: „Domnul să te mustre!”

Arhanghelul Mihail în Biblie apare ca și un luptător, un apărător a poporului Israel. Iată cum este prezentat în cartea Daniel:

În vremea aceea se va scula marele voievod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului tău; căci aceasta va fi o vreme de strâmtorare cum n-a mai fost de când sunt neamurile şi până la vremea aceasta. Dar în vremea aceea, poporul tău va fi mântuit, şi anume oricine va fi găsit scris în carte.

La capitolul 10 din Daniel, omul îmbrăcat în in, care-i vorbește lui Daniel în capitolele 10 la 12, spune că s-a luptat cu împăratul Persiei (sub stăpânirea căruia se afla poporul Israel la moment) și iată că vine împăratul Greciei (sub a cărui stăpânire urma să treacă). În toate aceste lupte, omul îmbrăcat în haine de in spune că nu-l ajută nimeni afară de voievodul poporului Israel Mihail.

El mi-a zis: ,,Știi pentru ce am venit la tine? Acum mă întorc să mă lupt împotriva căpeteniei Persiei; și când voi pleca, iată că va veni căpetenia Greciei!Dar vreau să-ți fa cunoscut ce este scris în cartea adevărului. Nimeni nu mă ajută împotriva acestora, afară de voievodul vostru Mihail.  (Daniel 10:20-21)

Despre Mihail mai găsim scris la Apocalipsa 12. Se vorbește despre un război în cer, în care Mihail și îngerii lui se luptă cu Diavolul și îngerii lui. În acest război diavolul este înfrânt și aruncat pe pământ împreună cu îngerii lui. (Apocalipsa 12:7-9). Și această luptă este în contextul apărării poporului Israel (femeia cu o cunună de douăsprezece stele pe cap).

Arhanghelii mai sunt numiți și căpetenii și voievozi. Chiar dacă nu sunt numiți pe nume, în Biblie se face referință la mai mulți arhangheli, adică la mai multe căpetenii de seamă. În cartea prorocului Daniel scrie astfel:

Dar căpetenia împărăţiei Persiei mi-a stat împotrivă douăzeci şi una de zile; însă iată că Mihail, una din căpeteniile cele mai de seamă, mi-a venit în ajutor şi am ieşit biruitor acolo, lângă împăraţii Persiei.  (Daniel 10:13)

Din contextul acestui text se vede clar că căpetenia împărăției Persiei care i-a stat împotrivă lui Daniel tot este o ființă spirituală și este numită căpetenie. Apoi, despre arhanghelul Mihail se spune că este una din căpeteniile cel mai de seamă, deci, există mai multe căpetenii de seamă, adică mai mulți arhangheli, dar ei nu sunt menționați pe nume.