De ce a creat Dumnezeu celelalte planete?

Întrebare:

De ce a creat Dumnezeu celelalte planete (Saturn….etc.)? Dacă există 1000 de galaxii, de ce ne iubeşte pe noi?Probabil mai sunt şi alte creaţii sau sunt nişte minciuni cu galaxiile?

Dumnezeu a creat celelalte planete şi întreg universul în a patra zi a creaţiei

“Dumnezeu a zis: „Să fie nişte luminători în întinderea cerului, ca să despartă ziua de noapte; ei să fie nişte semne care să arate vremurile, zilele şi anii;şi să slujească de luminători în întinderea cerului, ca să lumineze pământul.” Şi aşa a fost. Dumnezeu a făcut cei doi mari luminători, şi anume: luminătorul cel mai mare ca să stăpânească ziua, şi luminătorul cel mai mic ca să stăpânească noaptea; a făcut şi stelele. Dumnezeu i-a aşezat în întinderea cerului ca să lumineze pământul, să stăpânească ziua şi noaptea şi să despartă lumina de întuneric. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun. Astfel, a fost o seară, şi apoi a fost o dimineaţă: aceasta a fost ziua a patra.” (Genesa 1:14-19)

Celelalte planete din Sistemul nostru Solar se văd pe bolta cerească ca nişte stele mici.

Autorul întrebării presupune că în alte galaxii ar putea exista viaţă presupunând prin aceasta existenţa extratereştrilor.  Biblia menţionează că tot universul a fost creat pentru Pământ şi noi avem un scop în întreg univers. Nu suntem o parte puţin importantă a universului – ci suntem cei mai importanţi pentru Dumnezeu.

Un grup de oameni de ştiinţă au demonstrat că Pământul este unic în tot universul. Vă invit să priviţi “Planeta privilegiată”

De ce ne iubeşte Dumnezeu?

În faţa lui Dumnezeu avem mare preţ. Valoarea unei vieţi umane nu poate echivala cu nimic-decât cu o altă viaţă umană.
La început Dumnezeu “a suflat în nări suflare de viaţă” lui Adam, făcând fiecare fiinţă umană cu suflet nemuritor şi făcând pe toţi după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu.
Pentru fiecare din noi Dumnezeu a dat pe Fiul Său. Oare nu este o dovadă de dragoste ?

Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică. Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Oricine crede în El nu este judecat; dar cine nu crede a şi fost judecat, pentru că n-a crezut în Numele singurului Fiu al lui Dumnezeu.” (Ioan 3:16-18)

Dumnezeu ne iubeşte pentru că suntem creaţia Lui şi suntem creaţi după chipul lui Dumnezeu.
Cum reflecţi tu caracterul lui Dumnezeu? Faptele tale sunt păcute lui Dumnezeu?
Ai crezut în Domnul Isus?