Este biblică alegerea păstorilor și a diaconilor prin votul bisericii?

Întrebare:

Care este părererea dumneavoastră în ce privește alegerea pastorilor și a diaconilor prin vot de către membrii bisericii respective? Este corect din punct de vedere biblic? 

Apostolii au fost aleși și chemați în slujba aceasta de însuși Domnul Isus Hristos. Prima dată când biserica a luat parte la alegerea slujitorilor ei a fost în cazul alegerii diaconilor bisericii din Ierusalim. Evenimentul este relatat în detalii în cartea Faptele Apostolilor și îl voi cita în continuare:

În zilele acelea, când s-a înmulţit numărul ucenicilor, evreii care vorbeau greceşte cârteau împotriva evreilor, pentru că văduvele lor erau trecute cu vederea la împărţirea ajutoarelor de toate zilele. Cei doisprezece au adunat mulţimea ucenicilor şi au zis: „Nu este potrivit pentru noi să lăsăm Cuvântul lui Dumnezeu ca să slujim la mese. De aceea, fraţilor, alegeţi dintre voi şapte bărbaţi, vorbiţi de bine, plini de Duhul Sfânt şi înţelepciune, pe care îi vom pune la slujba aceasta. Iar noi vom stărui necurmat în rugăciune şi în propovăduirea Cuvântului.” Vorbirea aceasta a plăcut întregii adunări. Au ales pe Ştefan, bărbat plin de credinţă şi de Duhul Sfânt, pe Filip, pe Prohor, pe Nicanor, pe Timon, pe Parmena şi pe Nicolae, un prozelit din Antiohia. I-au adus înaintea apostolilor, care, după ce s-au rugat, şi-au pus mâinile peste ei. (Faptele apostolilor 6:1-6)

Creșterea Bisericii a creat nevoia de a ordina noi slujitori și pentru că aceștia trebuiau să slujească întregii adunări, apostolii au implicat adunarea întreagă, oferindu-le posibilitatea să-și aleagă slujitorii. Apostolii au luat inițiativa ordinării noilor slujitori, au stabilit și au prezentat adunării criteriile pe care trebuie să le întrunească aceștia. Apoi, toată adunarea au ales oamenii potrivit cu aceste criterii și i-au adus înaintea apostolilor, care, după ce s-au rugat, au aprobat alegerea lor și dovada este faptul că și-au pus mâinile peste ei, adică i-au hirotonisit.

Alegerea pastorilor prin vot

Prin prisma adevărurilor acestui text, trebuie să înțelegem și celelalte texte din Scripturi, care vorbesc despre alegerea slujitorilor. În Epistola către Tit Apostolul Pavel a spus:

Te-am lăsat în Creta ca să pui în rânduială ce mai rămâne de rânduit şi să aşezi prezbiteri în fiecare cetate, după cum ţi-am poruncit: (Tit 1:5)

Faptul că Tit avea să așeze prezbiteri în fiecare cetate nu însemna că avea să excludă participarea întregii adunări în acest proces. Nicidecum. Tit, la porunca lui Pavel, avea datoria să inițieze procesul de alegere a slujitorilor, să stabilească criteriile și să urmărească ca adunarea să aleagă potrivit cu aceste criterii și să aleagă doar oamenii care le întrunesc și care au fost aleși de biserică să-i hirotonisească.

S-ar putea întâmpla ca adunarea să aleagă oameni care nu întrunesc criteriile. Când vorbește despre pericolul vremurilor de pe urmă apostolul Pavel a scris:

Te rog fierbinte, înaintea lui Dumnezeu şi înaintea lui Hristos Isus, care are să judece viii şi morţii, şi pentru arătarea şi Împărăţia Sa: propovăduieşte Cuvântul, stăruie asupra lui la timp şi nelatimp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândeţea şi învăţătura. Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învăţătura sănătoasă; ci îi vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute şi îşi vor da învăţători după poftele lor. Îşi vor întoarce urechea de la adevăr şi se vor îndrepta spre istorisiri închipuite. Dar tu fii treaz în toate lucrurile, rabdă suferinţele, fă lucrul unui evanghelist şi împlineşte-ţi bine slujba. (2 Timotei 4:1-5)

Tocmai pentru că oamenii au tendița să aleagă pe cei ce îi fac să se simtă bine, Apostolul Pavel îi spune lui Timotei să fie treaz și să nu accepte așa ceva. În Epistola I către Timotei mai scrie Apostolul astfel:

Să nu-ţi pui mâinile peste nimeni cu grabă şi să nu te faci părtaş păcatelor altora; pe tine însuţi păzeşte-te curat. (1 Timotei 5:22)

Deci, dacă adunarea alege în calitate de slujitori oameni care nu întrunesc calitățile cerute de Dumnezeu în Sfintele Scripturi, slujitorii existenți care coordonează procesul de alegere sunt avertizați să nu hirotonisească, pentru că în felul acesta se fac părtași păcatelor celor pe care îi ordinează și pun în mare pericol biserica locală.

În procesul de alegere am văzut că inițiativa vine de la slujitori, dar întreaga adunare alege potrivit cu criteriile stabilite de Dumnezeu în Sfintele Scripturi. Apoi, slujitorii existenți au responsabilitatea să verifice dacă candidații propuși de biserică corespund criteriilor biblice și să-i hirotonisească.