A existat Fiul lui Dumnezeu înainte de întruparea Sa?

Întrebare:

Sper să nu credeți că vreau să vă stresez sau să-mi bat joc, pentru că mă gândesc că prin răspunsurile dvs. căutați să le vorbiți, în primul rând, celor ce nu-L cunosc pe Dumnezeu. Iar eu, care sunt crescut într-o familie de pocăiți și caut mereu să păstrez o relație corectă cu Dumnezeu, vă adresez acum a 3-a sau a 4-a întrebare și mi-am mai permis să vă și contrazic, când mi s-a părut că nu ați argumentat corect. Căutând să îi înțeleg pe Iehoviști și încercând să-mi demonstrez, în primul rând mie, trinitatea, m-am lovit de mai multe lucruri și cred că răspunsul la întrebarea care urmează nu îmi este doar mie de folos. Despre care naștere e vorba în Epistola către Evrei: “Tu ești Fiul Meu, astăzi Te-am născut”? Și citez ceea ce spunea cineva pe un forum: “Ei au stabilit teza paradoxală, dar total nebiblică, că Fiul a existat deja în cer ca persoană divină individuală şi că Fiul preexistent a fost născut apoi pe pământ. Unde este scris acest lucru în Biblie? Desigur, nicăieri! […..] De multe ori se argumentează cu trimiterea Fiului, fără să se înţeleagă că Fiul a fost înainte Cuvântul, Logosul. Nu este scris: „La început era Fiul …“, ci: „La început era Cuvântul … Și Cuvântul s-a făcut trup.“ Se poate, deci, spune că într-un anume sens, Fiul nu a existat înainte de întrupare? Adică Cuvântul a devenit Fiul abia după nașterea din fecioară? Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze.

Este aberanță și obrăznicie să facă cineva afirmația mincinoasă, conform căreia nu scrie nicăieri în Biblie că Domnul Isus Hristos a existat înainte ca să fi luat trup omenesc și că Domnul Isus și Cuvântul (Logosul) sunt persoane diferite. Să vedem ce spune Biblia.

Evanghelia după Ioan 1:1-18

Citiți cu atenție acest pasaj și notați cuvântul cheie “Cuvântul” și toate sinonimele acestuia (foarte repede veți vedea că “Isus Hristos” este sinonim al cuvântului “Cuvânt”) și apoi alcătuiți o listă cu tot ce învățați despre Cuvânt.

La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El; şi nimic din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără El. În El era viaţa, şi viaţa era lumina oamenilor. Lumina luminează în întuneric, şi întunericul n-a biruit-o. A venit un om trimis de Dumnezeu: numele lui era Ioan. El a venit ca martor, ca să mărturisească despre Lumină, pentru ca toţi să creadă prin el. Nu era el Lumina, ci el a venit ca să mărturisească despre Lumină. Lumina aceasta era adevărata Lumină, care luminează pe orice om, venind în lume. El era în lume, şi lumea a fost făcută prin El, dar lumea nu L-a cunoscut. A venit la ai Săi, şi ai Săi nu L-au primit. Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu; născuţi nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Şi Cuvântul S-a făcut trup şi a locuit printre noi, plin de har şi de adevăr. Şi noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava Singurului născut din Tatăl. – Ioan a mărturisit despre El, când a strigat: „El este Acela despre care ziceam eu: „Cel ce vine după mine este înaintea mea, pentru că era înainte de mine”. – Şi noi toţi am primit din plinătatea Lui şi har după har; căci Legea a fost dată prin Moise, dar harul şi adevărul au venit prin Isus Hristos. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu; singurul Lui Fiu, care este în sânul Tatălui, Acela L-a făcut cunoscut.” (Ioan 1:1-18)

Iată două lucruri importante pe care trebuie să ni le însușim din acest text:

  1. Cuvântul și Isus Hristos este una și aceeași persoană. Nu sunt două persoane diferite. Ioan Botezătorul a mărturisit despre Domnul Isus Hristos, nu a făcut două mărturisiri separate, una despre Cuvânt și alta despre Isus Hristos. Acest Cuvânt care s-a făcut trup este Isus Hristos.
  2. Cuvântul, adică Isus Hristos, a existat înainte de a fi creată lumea, pentru că toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut nu a fost făcut fără El. Nu există nicio excepție.

Epistola către Evrei 1

Și în acest text Dumnezeu spune că Isus Hristos a existat înainte de întemeierea lumii și că El este agentul creației:

După ce a vorbit în vechime părinţilor noştri prin proroci, în multe rânduri şi în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârşitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul pe care L-a pus moştenitor al tuturor lucrurilor şi prin care a făcut şi veacurile. (Evrei 1:1-2)

Coloseni 1:13-17

În acest text se face clară diferența între Isus, care a fost născut și toată zidirea, adică creația al cărei agent a fost El.

El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului şi ne-a strămutat în Împărăţia Fiului dragostei Lui, în care avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor. El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, Cel întâi născut din toată zidirea. Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri şi pe pământ, cele văzute şi cele nevăzute: fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin El şi pentru El. El este mai înainte de toate lucrurile, şi toate se ţin prin El. (Coloseni 1:13-17)

Scriptura nu spune când s-a născut Isus Hristos și nu putem pătrunde cu gândirea noastră omenească această taină dumnezeiască, dar trebuie să o primim prin credință, așa cum a lăsat-o Dumnezeu scrisă în Sfintele Scripturi. Isus Hristos este cel dintâi născut din toată creația și prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ. El este (nu a apărut, ci este) mai înainte de toate lucrurile. Și cum vedem bine, în acest text se vorbește despre un singur Isus Hristos și nu despre două persoane separate, cum afirmă Martorii lui Iehova. Dumnezeu să ne păzească de orice învățătură mincinoasă și să ne alipim strâns de adevărul Sfintelor Scripturi.