Trebuie femeia să-și acopere capul când se roagă?

Întrebare:

Cum trebuie să înțelegem versetul din epistola lui Pavel către Corinteni: „Iar orice femeie care se roagă sau prooroceşte, cu capul neacoperit, îşi necinsteşte capul; căci tot una este ca şi cum ar fi rasă”? Înseamnă aceasta că atunci când femeia se roagă trebuie să-și acopere capul în sens direct?