Sesiunile „Planificarea timpului” și „Evanghelizare și Ucenicie” la Surduc | Știri