Este permis bărbaţilor cu pantaloni scurţi în locaşurile de cult?

Este permis bărbaţilor cu pantaloni scurţi în locaşurile de cult?Întrebare:

Din punct de vedere biblic, care este îmbrăcămintea bărbatului in biserica? Mă refer la faptul de a purta sau nu pantaloni scurţi, evident decenţi..? Majoritatea Bisericilor interzic acest aspect! De ce(din punct de vedere biblic)?

Există în Biblie mai multe texte care ne lasă să înţelegem că atunci când venim la închinare înaintea Domnului reverenţa noastră este manifestată şi în hainele pe car ele purtăm.

Cazul Apostolului Petru

Domnul Isus a fost răstignit, a înviat a treia zi şi s-a arătat ucenicilor…

După aceea Isus S-a mai arătat ucenicilor Săi la Marea Tiberiadei. Iată cum S-a arătat: Simon Petru, Toma, zis Geamăn, Natanael din Cana Galileii, fiii lui Zebedei şi alţi doi din ucenicii lui Isus erau împreună. Simon Petru le-a zis: „Mă duc să prind peşte.” „Mergem şi noi cu tine”, i-au zis ei. Au ieşit şi au intrat într-o corabie; şi n-au prins nimic în noaptea aceea. Dimineaţa, Isus stătea pe ţărm; dar ucenicii nu ştiau că este Isus. „Copii”, le-a zis Isus, „aveţi ceva de mâncare?” Ei I-au răspuns: „Nu”. El le-a zis: „Aruncaţi mreaja în partea dreaptă a corăbiei şi veţi găsi.” Au aruncat-o deci şi n-o mai puteau trage de mulţimea peştilor. Atunci ucenicul pe care-l iubea Isus a zis lui Petru: „Este Domnul!” Când a auzit Simon Petru că este Domnul, şi-a pus haina pe el şi s-a încins, căci era dezbrăcat, şi s-a aruncat în mare. (Ioan 21:1-7)

Petru era la pescuit, era în apă şi era normal să fie fără haine şi îşi păstra hainele uscate. Dar, atunci când l-a văzut pe Domnul Isus şi l-a recunoscut, imediat şi-a pus haina pe el, s-a încins şi doar aşa s-a aruncat în mare pornind spre Isus. Aceasta a fost o manifestare de adânc respect şi reverenţă faţă de Mântuitorul.

Îndemnul lui David

În ziua când David a însărcinat pentru întâia dată pe Asaf şi fraţii săi să vestească laudele Domnului a mai zis şi aceste cuvinte:

Familii de popoare, daţi Domnului, daţi Domnului slavă şi cinste! Daţi Domnului slavă pentru Numele Lui! Aduceţi daruri şi veniţi înaintea Lui, închinaţi-vă înaintea Domnului cu podoabe sfinte. Tremuraţi înaintea Lui, toţi locuitorii pământului! Căci lumea este întărită şi nu se clatină. (1 Cronici 16:28-30)

Pilda lui Iosafat

Când fiii lui Moab şi fiii lui Amon şi cu ei nişte maoniţi au pornit cu război împotriva lui Iosafat, împăratul lui Iuda, acesta a strigat la Dumnezeu şi prin prooroc a fost învăţat să iasă înaintea vrăjmaşilor cu o adunare sfântă.

A doua zi, au pornit dis-de-dimineaţă spre pustiul Tecoa. La plecarea lor, Iosafat a venit şi a zis: „Ascultaţi-mă, Iuda şi locuitorii Ierusalimului! Încredeţi-vă în Domnul Dumnezeul vostru, şi veţi fi întăriţi; încredeţi-vă în prorocii Lui, şi veţi izbuti.” Apoi, în învoire cu poporul, a numit nişte cântăreţi care, îmbrăcaţi cu podoabe sfinte şi mergând înaintea oştirii, lăudau pe Domnul şi ziceau: „Lăudaţi pe Domnul, căci îndurarea Lui ţine în veac!” În clipa când au început cântările şi laudele, Domnul a pus o pândă împotriva fiilor lui Amon şi ai lui Moab şi împotriva celor din muntele Seir, care veniseră împotriva lui Iuda. Şi au fost bătuţi. Fiii lui Amon şi ai lui Moab s-au aruncat asupra locuitorilor din muntele Seir ca să-i nimicească cu desăvârşire şi să-i prăpădească. Şi, după ce au isprăvit cu locuitorii din Seir, s-au ajutat unii pe alţii să se nimicească. Când a ajuns Iuda pe înălţimea de unde se zăreşte pustiul, s-au uitat înspre mulţime, şi iată că ei erau nişte trupuri moarte întinse pe pământ, şi nimeni nu scăpase. Iosafat şi poporul său s-au dus să ia prăzile; au găsit printre trupuri multe bogăţii şi lucruri scumpe şi au luat atât de multe că n-au putut să le ducă pe toate. Trei zile au prădat, căci era multă pradă. (2 Cronici 20:20-25)

Mai multe îndemnuri…

În cartea Psalmilor mai este scris:

Daţi Domnului slava cuvenită Numelui Lui! Închinaţi-vă înaintea Domnului îmbrăcaţi cu podoabe sfinte! (Psalmi 29:2)

Închinaţi-vă înaintea Domnului îmbrăcaţi cu podoabe sfinte, tremuraţi înaintea Lui, toţi locuitorii pământului! (Psalmi 96:9)

Poporul Tău este plin de înflăcărare, când Îţi aduni oştirea; cu podoabe sfinte, ca din sânul zorilor, vine tineretul Tău la Tine, ca roua. (Psalmi 110:3)

Şi dacă vine cineva în pantaloni scurţi la biserică?…

Primiţi-l cu bucurie şi cu dragoste creştinească şi spuneţi-i despre dragostea Domnului Isus Hristos şi arătaţi această dragoste. Chiar duminica trecută, înainte ca să predic, a apărut în uşa un bărbat dezbrăcat de la jumătate în sus. Privea curios şi când a văzut că mi-am îndreptat privirea spre el, mi-a spus că i se pare interesant şi vrea să asculte. L-am invitat să se aşeze în bancă şi să asculte Cuvântul lui Dumnezeu.

O ultimă întrebare…

Dacă aţi fi invitat la o nuntă, sau la o altă întâlnire oficială, sau să vă întâlniţi cu o persoană importantă, v-aţi simţi comod să mergeţi în pantaloni scurţi? Sau dacă vine cineva îmbrăcat astfel la astfel de întâlniri, găsiţi ca un lucru acceptabil? Ce crede cititorul despre mersul în pantaloni scurţi la serviciile bisericii?