Habacuc se încrede în Dumnezeu chiar dacă știe ce se va întîmpla cu poporul său | Wayne Barber

După ce în primele capitole îl vedem pe prorocul Habacuc că caută să invinuiască pe oricine pentru păcatul comis chiar și pe Dumnezeu, în capitolul 3 îl vedem că el a recunoscut că și el însuși este vinovat de păcat, și este gata să se încreadă în Dumnezeu chiar dacă știe ce are de gând să facă Dumnezeu cu poporul Israel.

Articole recomandate: