Gelozia înfurie pe bărbat şi n-are milă în ziua răzbunării

Dumnezeu spune în Sfânta Scriptură:

Poate cineva să ia foc în sân, fără să i se aprindă hainele? Sau poate merge cineva pe cărbuni aprinşi, fără să-i ardă picioarele? Tot aşa este şi cu cel ce se duce la nevasta aproapelui său: ori cine se atinge de ea nu va rămâne nepedepsit. Hoţul nu este urgisit când fură ca să-şi potolească foamea, căci îi este foame; Şi dacă este prins, trebuie să dea înapoi înşeptit, să dea chiar tot ce are în casă. Dar cel ce preacurveşte cu o femeie este un om fără minte, singur îşi pierde viaţa cine face aşa. Nu va avea decât rană şi ruşine, şi ocara nu i se va şterge. Căci gelozia înfurie pe un bărbt, şi n-are milă în ziua răzbunării; nu se uită la nici un preţ de răscumpărare, şi nu se lasă înduplecat nici de cel mai mare dar. (Proverbele lui Solomon 6:27-35)

Iată un caz actual care confirmă adevărul Cuvântului lui Dumnezeu.

Este dreaptă legislaţia ţării noastre când va pedepsi pe acest bărbat la ani grei de închisoare? Ce crede cititorul?